ته چین - شعبه نوروزیان

قـزوین ، نوروزیان، بلوار پرستار، نبش حکمت 30چلو کباب کوبیده مخصوص.3سیخ
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
19,000 تومان
کباب کوبیده سیخی 120گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
7,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص.200گرم
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
16,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
16,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
گوشت سینه مرغ
18,000 تومان
شنبه: کته لوبیا پلو
14,000 تومان
ناموجود
یکشنبه: چلو خورشت قیمه
14,000 تومان
دوشنبه: کته عدس پلو
14,000 تومان
ناموجود
سه شنبه: کته ماکارونی
14,000 تومان
ناموجود
چهارشنبه: کته استانبولی با گوشت
14,000 تومان
ناموجود
جمعه: شیرین پلو با گوشت
30,000 تومان
ناموجود

چلو جوجه کباب مخصوص.200گرم
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
16,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه.300گرم
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص.3سیخ
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه.4سیخ
حداقل زمان تحویل 30 دقیقه
25,000 تومان
چلو شف جوجه ویژه.دولایه 400کرم
حداقل زمان تحویل یک ساعت
21,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه.300گرم
حداقل زمان تحویل یک ساعت
25,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی ویژه.300گرم
حداقل زمان تحویل 1ساعت
21,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی ویژه.300گرم
حداقل زمان تحویل 1ساعت
24,000 تومان
چلو جوجه ترش ویژه.300کرم
حداقل زمان تحویل 1ساعت
24,000 تومان
چلو کباب ترش ویژه.200گرم
حداقل زمان تحویل 1ساعت
39,000 تومان
چلو کباب برگ ویژه.فیله 200گرم
حداقل زمان تحویل 1ساعت
38,000 تومان
چلو کباب سلطانی ویژه.برگ+کوبیده
حداقل زمان تحویل 1ساعت
43,000 تومان
کباب کوبیده گوسفندی ویژه
2سیخ 150گرمی
23,000 تومان

کباب کوبیده سیخی 120گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
7,000 تومان
جوجه کباب سیخی 300گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
16,000 تومان
کباب شف (2لایه) ویژه سیخی 300گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
18,000 تومان
کباب بختیاری ویژه سیخی 300 گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
21,000 تومان
کباب لقمه زعفرانی سیخی 300گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
18,000 تومان
کباب لقمه نگینی سیخی 400گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
20,000 تومان
جوجه ترش سیخی 300گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
21,000 تومان
کباب ترش فیله 200گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
35,000 تومان
کباب برگ فیله سیخی 200گرم
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
34,000 تومان
کباب سلطانی سیخی (برگ+کوبیده 120گرمی)
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
39,000 تومان

چلو کره ساده
4,500 تومان
کته با ته دیگ نان
6,000 تومان

قیمه نثار مخصوص
گوشت سینه مرغ
18,000 تومان
قیمه نثار ویژه
گوشت تازه گوساله
28,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
16,000 تومان
زرشک پلو با مرغ با برنج کته
400گرم
19,000 تومان
قورمه سبزی
گوشت سینه مرغ
14,000 تومان
قورمه سبزی با کته
گوشت سینه مرغ
16,000 تومان
ته چین مرغ ویژه
19,000 تومان
قیمه بادمجان
14,000 تومان
قیمه بادمجان با کته
16,000 تومان

کباب شف برگ
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج (دولایه برگ+کوبیده)
39,000 تومان
کباب آدانا ویژه
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
21,000 تومان
جوجه کباب ران
یک سیخ با دورچین کامل، بدون برنج
20,000 تومان

چلو شف برگ ویژه
2لایه برگ و کوبیده
43,000 تومان
چلو کباب آدانا ویژه
300گرم
25,000 تومان
چلو جوجه کباب ران
300گرم
23,000 تومان

سوپ جو
5,000 تومان
کشک بادمجان
10,000 تومان
ماست موسیر ویژه
3,000 تومان
ماست بادمجان
4,000 تومان
ماست خیار
4,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
ماست اسفناج
4,000 تومان
ماست چکیده محلی
4,000 تومان
ماست اسفناج
4,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه بطری
1,700 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ تک نفره
1,500 تومان
دوغ نیم لیتری محلی
3,500 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,600 تومان

قاشق و چنگال
200 تومان
لیوان یکبار مصرف
100 تومان