ایرانیان

میدان قدس، ابتدای فلسطین شرقی، نبش بن بست مریمچلو کباب کوبیده مخصوص
23,000 تومان
چلو کباب کوبیده
16,500 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
30,000 تومان
چلو کباب شف مخصوص
29,000 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
29,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
30,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص
29,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
23,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
23,000 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
29,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
24,000 تومان
چلو کباب شف
23,000 تومان
چلو کباب وزیری
22,000 تومان
جوجه کباب ترش
22,000 تومان
جوجه کباب ترش
21,000 تومان
قیمه نثار قزوین
23,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده
16,500 تومان
جوجه کباب
16,500 تومان
قورمه سبزی
16,500 تومان
قیمه لپه
16,500 تومان
چلو کره
7,000 تومان
نثار مرغ
17,000 تومان
چلو بال کبابی
19,000 تومان
نثار مرغ مخصوص
23,000 تومان
باقالی پلو با جوجه مخصوص
32,000 تومان
باقالی پلو با جوجه
22,000 تومان

زیتون پرورده
4,000 تومان
ترشی مخلوط درشت
4,000 تومان
ترشی مخلوط ریز
4,000 تومان
ماست خیار
4,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد شیرازی
4,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
4,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
7,000 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان

نان
200 تومان
قاشق و چنگال اضافه
400 تومان
لیوان اضافه
200 تومان