پدر جون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارصد دستگاه بلوار حکیم رو به روی نرگس نهمکوبیده تک سیخ
8,000 تومان
7,600 تومان
کته جوجه کباب ویژه
19,500 تومان
18,525 تومان
کته کوبیده گوسفندی ویژه
24,000 تومان
22,800 تومان
کته جوجه کباب معمولی
16,000 تومان
15,200 تومان
کته جوجه کباب ویژه
19,500 تومان
18,525 تومان
کته مرغ سرخ کرده ویژه
18,000 تومان
17,100 تومان
کته کوبیده گوسفندی معمولی
18,000 تومان
17,100 تومان
کته کوبیده گوسفندی ویژه
24,000 تومان
22,800 تومان
کته قیمه نثار معمولی
20,000 تومان
19,000 تومان
کته قیمه نثار ویژه
24,000 تومان
22,800 تومان
کته قیمه لپه معمولی
14,500 تومان
13,775 تومان
کته قیمه لپه ویژه
16,000 تومان
15,200 تومان
کته قورمه سبزی معمولی
15,000 تومان
14,250 تومان
کته قورمه سبزی ویژه
17,000 تومان
16,150 تومان
کته کباب شفت معمولی
23,000 تومان
21,850 تومان
کته کوبیده نگینی ویژه
20,000 تومان
19,000 تومان
کته کباب مخلوط ویژه
26,000 تومان
24,700 تومان
کته کباب مخلوط معمولی
22,000 تومان
20,900 تومان
کته قیمه بادمجان معمولی
16,000 تومان
15,200 تومان
کته قیمه بادمجان ویژه
18,000 تومان
17,100 تومان
کته
6,500 تومان
6,175 تومان
کته کباب لبنانی ویژه
28,000 تومان
26,600 تومان
کته کباب منزو ویژه
31,000 تومان
29,450 تومان
کوبیده تک سیخ
8,000 تومان
7,600 تومان
جوجه تک سیخ
11,000 تومان
10,450 تومان
جوجه تک سیخ ویژه
13,500 تومان
12,825 تومان
کته مرغ سرخ کرده معمولی
16,000 تومان
15,200 تومان
کته شفت ویژه
29,000 تومان
27,550 تومان
کته کباب لبنانی معمولی
20,000 تومان
19,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
1,900 تومان

ماست مخصوص پدر جون
4,000 تومان
3,800 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
1,425 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
2,375 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
3,325 تومان
دوغ خانواده
8,000 تومان
7,600 تومان
دوغ 500 سی سی
3,500 تومان
3,325 تومان
دوغ بطری کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر شیشه ای
3,500 تومان
3,325 تومان
دوغ آبعلی
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,200 تومان
2,090 تومان