پدر جون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارصد دستگاه بلوار حکیم رو به روی نرگس نهمکته کوبیده گوسفندی ویژه
21,850 تومان
کته قیمه نثار معمولی
17,575 تومان
کته جوجه کباب معمولی
14,725 تومان
کته جوجه کباب ویژه
16,625 تومان
کته مرغ سرخ کرده ویژه
15,200 تومان
کته کوبیده گوسفندی معمولی
16,150 تومان
کته کوبیده گوسفندی ویژه
21,850 تومان
کته قیمه نثار معمولی
17,575 تومان
کته قیمه نثار ویژه
22,800 تومان
کته قیمه لپه معمولی
11,875 تومان
کته قیمه لپه ویژه
13,775 تومان
کته قورمه سبزی معمولی
11,875 تومان
کته قورمه سبزی ویژه
13,775 تومان
کته ماهی معمولی
26,600 تومان
کته ماهی ویژه
31,350 تومان
کته کباب شفت
19,000 تومان
کته کوبیده نگینی ویژه
18,050 تومان
کته کباب مخلوط ویژه
19,950 تومان
کته کباب مخلوط معمولی
16,625 تومان
کته قیمه بادمجان معمولی
12,825 تومان
کته قیمه بادمجان ویژه
14,250 تومان
کته
5,225 تومان
کته کباب لبنانی ویژه
18,050 تومان
کته کباب منزو ویژه
17,575 تومان
کته کباب بختیاری
25,175 تومان
کوبیده تک سیخ
5,700 تومان
جوجه تک سیخ
8,075 تومان
جوجه تک سیخ ویژه
11,400 تومان
کته کباب برگ
26,125 تومان

سوپ
1,425 تومان
ماست مخصوص پدر جون
2,375 تومان
ماست موسیر
1,425 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دلستر قوطی
3,325 تومان
دوغ خانواده
6,650 تومان
دوغ 500 سی سی
3,325 تومان
دوغ بطری کوچک
1,900 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ آبعلی
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,900 تومان