پدر جون

چهارصد دستگاه بلوار حکیم رو به روی نرگس نهمکته جوجه کباب ویژه
17,500 تومان
کته قیمه لپه ویژه
14,500 تومان
کته کباب لبنانی ویژه
19,000 تومان
کته جوجه کباب معمولی
15,500 تومان
کته جوجه کباب ویژه
17,500 تومان
کته مرغ سرخ کرده ویژه
16,000 تومان
کته کوبیده گوسفندی معمولی
17,000 تومان
کته کوبیده گوسفندی ویژه
23,000 تومان
کته قیمه نثار معمولی
18,500 تومان
کته قیمه نثار ویژه
24,000 تومان
کته قیمه لپه معمولی
12,500 تومان
کته قیمه لپه ویژه
14,500 تومان
کته قورمه سبزی معمولی
12,500 تومان
کته قورمه سبزی ویژه
14,500 تومان
کته ماهی معمولی
28,000 تومان
کته ماهی ویژه
33,000 تومان
کته کباب شفت
20,000 تومان
کته کوبیده نگینی ویژه
19,000 تومان
کته کباب مخلوط ویژه
21,000 تومان
کته کباب مخلوط معمولی
17,500 تومان
کته قیمه بادمجان معمولی
13,500 تومان
کته قیمه بادمجان ویژه
15,000 تومان
کته
5,500 تومان
کته کباب لبنانی ویژه
19,000 تومان
کته کباب منزو ویژه
18,500 تومان
کته کباب بختیاری
26,500 تومان
کوبیده تک سیخ
6,000 تومان
جوجه تک سیخ
8,500 تومان
جوجه تک سیخ ویژه
12,000 تومان
کته کباب برگ
27,500 تومان

سوپ
1,500 تومان
ماست مخصوص پدر جون
2,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون پرورده
2,000 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
دوغ 500 سی سی
3,500 تومان
دوغ بطری کوچک
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دوغ آبعلی
2,500 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,000 تومان