نان بربری آقای نان

خیابان دانشگاه جنب کوچه بهبودینان بربری پر کنجد
15,000 تومان
نان بربری ساده
لطفا درصورت خرید نان پلاستیک هم خریداری بفرمایید
9,000 تومان
نان بربری کنجدی معمولی
12,000 تومان
کیسه پلاستیکی
2,000 تومان
شیرمال 2تایی
30,000 تومان
نان بربری ساده
لطفا درصورت خرید نان پلاستیک هم خریداری بفرمایید
9,000 تومان
نان بربری کنجدی معمولی
12,000 تومان
شیرمال 2تایی
30,000 تومان
نان بربری پر کنجد
15,000 تومان
ارد گندم کیلویی
30,000 تومان
کلوچه 5تایی
45,000 تومان
کیسه پلاستیکی
2,000 تومان
خمیرمایه فوری ۱۰۰گرمی
50,000 تومان
خمیرچانه
90,000 تومان
خمیرچانه
90,000 تومان