بازفود

اکنون تعطیل است


(25 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

جانبازان خ پیروزی غربی نبش کوچه بهارانسیب زمینی بزرگ
سیب زمینی
75,000 تومان
56,250 تومان
پیتزا ویژه سرآشپز نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه،گوجه
143,750 تومان
107,813 تومان
پیتزا مرغ وقارچ نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، سینه مرغ مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
135,000 تومان
101,250 تومان
رل ژامبون تنوری
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، زیتون
108,750 تومان
81,563 تومان
پیتزا گوشت وقارچ نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
146,250 تومان
109,688 تومان
پیتزا مخصوص نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
168,750 تومان
126,563 تومان
پیتزا مخلوط نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
131,250 تومان
98,438 تومان
پیتزا ویژه سرآشپز نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه،گوجه
143,750 تومان
107,813 تومان
پیتزا فیله گوساله نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله گوشت گوساله، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
175,000 تومان
131,250 تومان
پیتزا گوشت وقارچ نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
146,250 تومان
109,688 تومان
پیتزا مرغ وقارچ نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، سینه مرغ مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
135,000 تومان
101,250 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوجه
93,750 تومان
70,313 تومان
پیتزا بیکن نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، استیک مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
168,750 تومان
126,563 تومان
پیتزا رست بیف نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، رست بیف، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
162,500 تومان
121,875 تومان
پیتزا فیله مرغ نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر مخصوص، قارچ ، فلفل دلمه
143,750 تومان
107,813 تومان
پیتزا پپرونی نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، پپرونی، پنیر مخصوص، قارچ
140,000 تومان
105,000 تومان
پیتزا سالامی نرمال (25سانتیمتری)
سس مخصوص، سالامی، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
150,000 تومان
112,500 تومان
پیتزا مخصوص خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
296,250 تومان
222,188 تومان
پیتزا مخلوط خانواده (33 سانتیمتری)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
228,750 تومان
171,563 تومان
پیتزا ویژه سر آشپز خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه،گوجه
258,750 تومان
194,063 تومان
پیتزا فیله گوساله خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله گوشت گوساله، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
308,750 تومان
231,563 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
255,000 تومان
191,250 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، سینه مرغ مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
236,250 تومان
177,188 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوجه
162,500 تومان
121,875 تومان
پیتزا بیکن خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، استیک مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
296,250 تومان
222,188 تومان
پیتزا رست بیف خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، رست بیف، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
292,500 تومان
219,375 تومان
پیتزا فیله مرغ خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر مخصوص، قارچ ، فلفل دلمه
243,750 تومان
182,813 تومان
پیتزا پپرونی خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، پپرونی، پنیر مخصوص، قارچ
249,375 تومان
187,031 تومان
پیتزا سالامی خانواده (33سانتیمتری)
سس مخصوص، سالامی، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
270,000 تومان
202,500 تومان

کالزون گوشت
خمیر مخصوص، سس مخصوص، گوشت رست بیف، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
112,500 تومان
84,375 تومان
کالزون مرغ
خمیر مخصوص، سس مخصوص، سینه مرغ مزه دار، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
106,250 تومان
79,688 تومان
کالزون پپرونی
خمیر مخصوص، سس مخصوص، پپرونی، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
97,500 تومان
73,125 تومان
رل هات داگ دودی
خمیر مخصوص، سس مخصوص، هات داگ دودی ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، زیتون
116,250 تومان
87,188 تومان
رل هات داگ
خمیرمخصوص، سس مخصوص، هات داگ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، زیتون
93,750 تومان
70,313 تومان
رل برگر
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، زیتون
96,250 تومان
72,188 تومان
رل ژامبون تنوری
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، زیتون
108,750 تومان
81,563 تومان

سیب زمینی بزرگ
سیب زمینی
75,000 تومان
56,250 تومان
سیب زمینی ویژه بزرگ
سیب زمینی، ژامبون، پنیر پیتزا
100,000 تومان
75,000 تومان

دلستر قوطی
15,000 تومان
11,250 تومان
نوشابه قوطی
15,000 تومان
11,250 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
3,750 تومان
نوشابه خانواده
20,000 تومان
15,000 تومان
دوغ کوچک
8,000 تومان
6,000 تومان
نوشابه کوچک
8,000 تومان
6,000 تومان