آجیل حاج مهدی خشکباری (عبیدزاکان)

بلوار شمالیآجیل شیرین ممتاز، نیم کیلو
مغز گردو - بادام هندی -پسته دست چین -مغز بادام - کشمش
61,500 تومان
آجیل چهار مغز، نیم کیلو
76,500 تومان
آجیل گردی، نیم کیلو
پسته اکبری دست چین - مغز بادام - بادام هندی - بادام کاغذی
79,000 تومان
پسته احد آقایی شور، نیم کیلو
زعفرانی
97,400 تومان
پسته احمد آقایی خام، نیم کیلو
95,200 تومان
پسته اکبری شور، نیم کیلو
زعفرانی
109,600 تومان
پسته اکبری خام، نیم کیلو
107,500 تومان
پسته فندوقی شور، نیم کیلو
زعفرانی
89,900 تومان
پسته فندوقی خام، نیم کیلو
87,200 تومان
فندوق پوست دار، نیم کیلو
36,400 تومان
مغز فندوق شور، نیم کیلو
69,550 تومان
مغز فندوق خام ایرانی ، نیم کیلو
69,550 تومان
مغز بادام خام اعلا، نیم کیلو
58,800 تومان
مغز بادام شور اعلا، نیم کیلو
64,200 تومان
بادام منقا، نیم کیلو
48,150 تومان
بادام زمینی استانه، نیم کیلو
19,260 تومان
بادام زمینی ریز، نیم کیلو
13,300 تومان
بادام زمینی چینی، نیم کیلو
15,000 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید، نیم کیلو
9,630 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری ، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
9,630 تومان
تخمه هندوانه اعلا، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
15,200 تومان
تخمه کدو گوشتی، نیم کیلو
25,680 تومان
تخمه کدو مشهدی، نیم کیلو
18,190 تومان
تخمه ژاپنی اعلا، نیم کیلو
15,000 تومان
مغز گردو سوپر، نیم کیلو
69,550 تومان
انجیر اعلا، نیم کیلو
30,500 تومان
انجیر پرک، نیم کیلو
45,500 تومان
انجیر ممتاز، نیم کیلو
36,400 تومان
کاچو هندی 240 خام، نیم کیلو
101,650 تومان
کاچو هندی 240، نیم کیلو
زعفرانی
101,650 تومان
زردآلو بی هسته، نیم کیلو
درشت
13,250 تومان
نخود گل، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (بی نمک و دو آتشه ) ذکر گردد
9,600 تومان
کشمش سبزه ممتاز، نیم کیلو
15,515 تومان
کشمش پلویی، نیم کیلو
در دو نوع (طلایی و قهوه ای ) موجود میباشد
9,900 تومان
کشمش شاهانی، نیم کیلو
بی هسته و درشت
30,500 تومان
زعفران سر گل قائنات یک مثقال
59,000 تومان
زعفران سر گل قائنات نیم مثقال
29,000 تومان