گریلمن

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 170,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین،خیابان فردوسی شمالی،مرکز خرید نارون،طبقه سومریب 150 گرمی
46,000 تومان
43,700 تومان
ریب 200 گرمی
بدون استخوان دنده
56,000 تومان
53,200 تومان
ریب 250 گرمی
بدون استخوان دنده
66,000 تومان
62,700 تومان
ریب 300 گرمی
بدون استخوان دنده
76,000 تومان
72,200 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
86,000 تومان
81,700 تومان
ریب 400 گرمی
بدون استخوان دنده
96,000 تومان
91,200 تومان
ریب 450 گرمی
106,000 تومان
100,700 تومان
ریب 500 گرمی
بدون استخوان دنده
116,000 تومان
110,200 تومان
ریب 550 گرمی
126,000 تومان
119,700 تومان
ریب 600 گرمی
بدون استخوان دنده
136,000 تومان
129,200 تومان
ریب 650 گرمی
146,000 تومان
138,700 تومان
ریب 700 گرمی
156,000 تومان
148,200 تومان
ریب آی 150گرمی
44,000 تومان
41,800 تومان
ریب آی 200 گرمی
همراه با استخوان دنده
54,000 تومان
51,300 تومان
ریب آی 250 گرمی
همراه با استخوان دنده
62,000 تومان
58,900 تومان
ریب آی 300 گرمی
همراه با استخوان دنده
71,000 تومان
67,450 تومان
ریب آی 350 گرمی
همراه با استخوان دنده
80,000 تومان
76,000 تومان
ریب آی 400 گرمی
همراه با استخوان دنده
90,000 تومان
85,500 تومان
ریب آی 450 گرمی
همراه با استخوان دنده
99,000 تومان
94,050 تومان
ریب آی 500 گرمی
همراه با استخوان دنده
108,000 تومان
102,600 تومان
ریب ای 550 گرمی
117,000 تومان
111,150 تومان
ریب آی 600 گرمی
همراه با استخوان دنده
127,000 تومان
120,650 تومان
ریب آی 650 گرمی
136,000 تومان
129,200 تومان
ریب آی 700 گرمی
145,000 تومان
137,750 تومان
فیله استیک 150 گرمی
55,000 تومان
52,250 تومان
فیله استیک 200 گرمی
68,000 تومان
64,600 تومان
فیله استیک 250 گرمی
79,000 تومان
75,050 تومان
فیله استیک 300 گرمی
91,000 تومان
86,450 تومان
فیله استیک 350 گرمی
105,000 تومان
99,750 تومان
فیله استیک 400 گرمی
117,000 تومان
111,150 تومان
فیله استیک 450 گرمی
130,000 تومان
123,500 تومان
فیله استیک 500 گرمی
142,000 تومان
134,900 تومان
فیله استیک 550 گرمی
154,000 تومان
146,300 تومان
فیله استیک 600 گرمی
166,000 تومان
157,700 تومان
فیله استیک 650 گرمی
179,000 تومان
170,050 تومان
فیله استیک 700 گرمی
190,000 تومان
180,500 تومان
تی بن 150 گرمی
50,000 تومان
47,500 تومان
تی بن 200 گرمی
61,000 تومان
57,950 تومان
تی بن 250 گرمی
72,000 تومان
68,400 تومان
تی بن 300 گرمی
83,000 تومان
78,850 تومان
تی بن 350 گرمی
95,000 تومان
90,250 تومان
تی بن 400 گرمی
106,000 تومان
100,700 تومان
تی بن 450 گرمی
117,000 تومان
111,150 تومان
تی بن 500 گرمی
128,000 تومان
121,600 تومان
تی بن 550 گرمی
140,000 تومان
133,000 تومان
تی بن 600 گرمی
150,000 تومان
142,500 تومان
تی بن 650 گرمی
162,000 تومان
153,900 تومان
تی بن 700 گرمی
173,000 تومان
164,350 تومان
استیک بره
99,900 تومان
94,905 تومان

چیز برگر 150 گرمی
36,000 تومان
34,200 تومان
ماشروم برگر 150 گرمی
38,000 تومان
36,100 تومان
مکزیکن برگر 150 گرمی
38,000 تومان
36,100 تومان
دیپ چیز برگر 150 گرمی
41,000 تومان
38,950 تومان
امریکن برگر 150 گرمی
43,000 تومان
40,850 تومان
ایتالین برگر 150 گرمی
41,000 تومان
38,950 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 150 گرمی
49,000 تومان
46,550 تومان
دوبل برگر 300 گرمی
61,000 تومان
57,950 تومان
چیز برگر 200 گرمی کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
66,000 تومان
62,700 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
71,000 تومان
67,450 تومان
ناموجود
دیپ چیز برگر 200 گرمی کمبو
71,000 تومان
67,450 تومان
امریکن برگر 200 گرمی کمبو
73,000 تومان
69,350 تومان
دوبل برگر 400 گرمی کمبو
100,000 تومان
95,000 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
68,000 تومان
64,600 تومان
مکزیکن برگر 200 گرمی کمبو
68,000 تومان
64,600 تومان
اکونومی برگر 1*1 120 گرمی
29,000 تومان
27,550 تومان
اکونومی برگر 2*2 240 گرمی
49,000 تومان
46,550 تومان
اکونومی برگر 3*3 360 گرمی
69,000 تومان
65,550 تومان
اکونومی برگر کمبو 1*1 120 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
51,000 تومان
48,450 تومان
اکونومی برگر کمبو 2*2 240 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
71,000 تومان
67,450 تومان
اکونومی برگر کمبو 3*3 360 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
91,000 تومان
86,450 تومان
چیز برگر 200 گرمی
44,000 تومان
41,800 تومان
امریکن برگر 200 گرمی
51,000 تومان
48,450 تومان
دیپ چیز برگر 200 گرمی
49,000 تومان
46,550 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی
49,000 تومان
46,550 تومان
دوبل برگر 400 گرمی
78,000 تومان
74,100 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی
46,000 تومان
43,700 تومان
مکزیکین برگر 200 گرمی
46,000 تومان
43,700 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 200 گرمی
57,000 تومان
54,150 تومان
کلاسیک امریکن 150 گرمی
27,900 تومان
26,505 تومان
کلاسیک ایتالین 150 گرمی
24,900 تومان
23,655 تومان
ژانویچ گوشت
گوشت راسته مزه دار شده،سس قارچ،پنیر،سیب زمینی،فلفل ترشی،نان تست شده،سس مخصوص
42,000 تومان
39,900 تومان
ژان برگر
60,000 تومان
57,000 تومان
سوپر چیز فرایز
30,000 تومان
28,500 تومان
گلکسی برگرز
43,900 تومان
41,705 تومان
چیکن برگر
12,000 تومان
11,400 تومان
ناموجود

سیب زمینی
15,000 تومان
14,250 تومان
سیب زمینی بزرگ
30,000 تومان
28,500 تومان
سیب زمینی با سس پنیر
25,000 تومان
23,750 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس پنیر
50,000 تومان
47,500 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
20,000 تومان
19,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس قارچ
40,000 تومان
38,000 تومان
سوپ مخصوص گریلمن
6,000 تومان
5,700 تومان
سس قارچ
10,000 تومان
9,500 تومان
چیپس
8,500 تومان
8,075 تومان

اسپرایت
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ
2,500 تومان
2,375 تومان
زیرو
3,000 تومان
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
1,140 تومان
فانتا پرتغالی
3,000 تومان
2,850 تومان
فانتا شاتوت
3,000 تومان
2,850 تومان
فانتا مرکبات
3,000 تومان
2,850 تومان
فانتا لیمو
3,000 تومان
2,850 تومان
کوکا قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان