لبنیات بهار (نوروزیان)

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:00تا22:00

خ نوروزیان بین حکمت 16 و 18ماست چکیده شیرین نیم کیلویی
25,000 تومان
ماست چکیده شیرین یک کیلوگرمی فله
55,000 تومان
ماست موسیر نیم کیلویی فله
25,000 تومان
ماست موسیر یک کیلوگرمی
55,000 تومان
ماست چکیده سبزیجات یک کیلوگرمی
55,000 تومان
ماست موسیر سبزیجات نیم کیلویی
27,000 تومان
ماست پرچرب خامه دار 1200 گرم
29,000 تومان
ماست پرچرب خامه دار 2200 گرم
55,000 تومان

دوغ چکیده یک کیلوگرمی
45,000 تومان
دوغ عیران ۱/۵ لیتری
22,000 تومان
دوغ چکیده نیم کیلو
23,000 تومان
دوغ گازدار کاله
16,000 تومان

شیر فله یک کیلوگرمی
14,500 تومان
شیر یک لیتری پاکتی پرچرب صباح
30,000 تومان

خامه پاکتی صباح 200 گرمی
18,000 تومان
خامه محلی 200 گرمی
30,000 تومان

پنیر بلغاری یک کیلوگرمی فله
149,000 تومان
پنیر تبریز یک کیلوگرمی
175,000 تومان
پنیر سفید یک کیلوگرمی
70,000 تومان
پنیر لاکتیکی یک کیلوگرمی
110,000 تومان
پنیر سفید صباح 400 گرمی
38,000 تومان
پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح
41,000 تومان
پنیر خامه ای ویلی
20,000 تومان
پنیر سفید آمل
45,000 تومان
پنیر لیقوان یک کیلوگرمی فله
230,000 تومان

کره چرخی یک کیلوگرمی درجه یک
180,000 تومان
کره 50 گرمی میهن
14,000 تومان
کره مشکی یک کیلویی
220,000 تومان
کره 100 گرمی میهن
25,000 تومان

رطب مظافتی بسته ای
42,000 تومان
نبات چوبی زرد یک کیلویی فله
50,000 تومان
پنیر پیتزا یک کیلوگرمی
150,000 تومان
کشک فله ای یک کیلوگرمی
45,000 تومان
حلوا ارده 300 گرمی شیر رضا فله
35,000 تومان
ارده کنجد 400 گرمی
49,000 تومان
حلوا ارده 500 گرمی شیر رضا
58,000 تومان
زیتون پرورده فله نیم کیلویی
70,000 تومان
زیتون پرورده فله 250 گرم
34,000 تومان
رب انار محلی 500 گرمی
50,000 تومان
چای طبیعت 450 گرم
112,000 تومان
کره بادام زمینی بدون نمک و شکر شیررضا 450 گرمی
64,000 تومان
روغن سرخ کردنی طبیعت
16,000 تومان
خرما خشک خاصویی نیم کیلویی
25,000 تومان
روغن کنجد 800 گرمی
155,000 تومان
سمنو نیم کیلویی
25,000 تومان
خیارشور ویژه نیم کیلویی فله
23,000 تومان
خیارشور ویژه یک کیلویی فله
45,000 تومان
نبات شاخه ای سفید فله ای یک کیلویی
45,000 تومان
خرما کبکاب پرسی یک کیلویی
36,000 تومان
نبات چوبی سفید یک کیلویی فله
50,000 تومان
روغن زیتون 800 گرمی
198,000 تومان
رب طبیعت 800 گرمی
39,000 تومان
کره بادام زمینی دست ساز 300 گرمی
38,000 تومان
کره بادام زمینی دست ساز 500 گرمی
62,000 تومان
کره بادام زمینی ساده شیررضا 300 گرمی
52,000 تومان
معجون مغزدار
45,000 تومان
رب انار محلی 500 گرمی
50,000 تومان
ارده کنجد 800 گرمی
98,000 تومان
مربا تمشک محلی یک کیلویی
45,000 تومان
مربا هویج یک کیلویی
38,000 تومان
نبات شاخه ای زرد یک کیلویی فله
45,000 تومان
سس مایونز ۹۰۰ گرمی
70,000 تومان
سس مایونز ۲۵۰ گرمی
18,000 تومان
کشک فله ای نیم کیلویی
23,000 تومان
شیره انگور یک کیلویی
70,000 تومان
مربا توت فرنگی محلی یک کیلویی
45,000 تومان
حلوا ارده شکلاتی 300 گرمی
36,000 تومان
حلوا شکری فله یک کیلویی
99,000 تومان
کلمپه خرمایی یک کیلویی
50,000 تومان
کره بادام زمینی کرانچی شیررضا 450 گرمی
55,000 تومان
نوشابه کوکاکولا
14,500 تومان
حلوا شکری فله نیم کیلویی
50,000 تومان
مربا شقاقل محلی یک کیلویی
80,000 تومان
تن ماهی طبیعت
30,000 تومان
معجون سیاه دانه
65,000 تومان
کلمپه خرمایی نیم کیلویی
25,000 تومان

عرق شاهتره فیض 1000 گرمی
18,000 تومان
عرق بیدمشک فیض 1000 گرمی
19,000 تومان
عرق نعنا فیض 1000 گرمی
42,000 تومان
عرق خارشتر فیض 1000 گرمی
22,000 تومان
عرق بهار نارنج فیض 1000 گرمی
26,000 تومان
عرق کاسنی فیض 1000 گرمی
25,000 تومان
عرق رازیانه فیض 1000 گرمی
26,000 تومان
عرق شیرین بیان فیض 1000 گرمی
25,000 تومان
گلاب فیض 1000 گرمی
45,000 تومان
عرق هل فیض 450 گرمی
28,000 تومان

عسل آویشن یک کیلویی
150,000 تومان
عسل گون یک کیلویی
170,000 تومان
عسل چند گیاه یک کیلویی
190,000 تومان
عسل گون نیم کیلویی
100,000 تومان
عسل آویشن نیم کیلویی
100,000 تومان
عسل گون مخصوص یک کیلویی
190,000 تومان
عسل چند گیاه نیم کیلویی
100,000 تومان