لبنیات توچال

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:00تا22:00

خ دانشگاه رو به روی پارک الغدیر بین کوچه 46 و 48پنیر لیقوان
پنیر لیقوان گوسفندی درجه یک
150,000 تومان
ناموجود
پنیر بلغاری
پنیر بلغاری با شیر گاو
90,000 تومان
ناموجود
پنیر لاکتیکی
پنیر لاکتیکی تازه
50,000 تومان
ناموجود
پنیر گلپایگان
پنیر گلپایگان
100,000 تومان
ناموجود
پنیر سفید
پنیر سفید ایران
40,000 تومان
ناموجود
پنیر کوزه ای
پنیر کوزه ای با شیر گاو
80,000 تومان
ناموجود
پنیر کهنه
پنیر کهنه ی تند
110,000 تومان
ناموجود