پگاه (سندباد)

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار آیت الله خامنه ای، نرسیده به هتل مرمرچلو سلطانی
43,700 تومان
چلو برگ
36,100 تومان
چلو کباب شف
19,000 تومان
چلو شفت
28,500 تومان
چلو مخلوط
26,600 تومان
چلو بختیاری
32,300 تومان
چلو کباب نگین دار
23,750 تومان
چلو کباب لقمه
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده
22,800 تومان

نوشابه قوطی
2,850 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
دوغ
1,900 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
موهیتو
2,850 تومان