پگاه (سندباد)

بلوار آیت الله خامنه ای، نرسیده به هتل مرمرچلو سلطانی
46,000 تومان
چلو برگ
38,000 تومان
چلو کباب شف
20,000 تومان
چلو شفت
30,000 تومان
چلو مخلوط
28,000 تومان
چلو بختیاری
34,000 تومان
چلو کباب نگین دار
25,000 تومان
چلو کباب لقمه
25,000 تومان
چلو کباب کوبیده
24,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
دوغ
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
موهیتو
3,000 تومان