پگاه (سندباد)

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار آیت الله خامنه ای، نرسیده به هتل مرمرچلو سلطانی
46,000 تومان
43,700 تومان
چلو برگ
38,000 تومان
36,100 تومان
چلو کباب شف
20,000 تومان
19,000 تومان
چلو شفت
30,000 تومان
28,500 تومان
چلو مخلوط
28,000 تومان
26,600 تومان
چلو بختیاری
34,000 تومان
32,300 تومان
چلو کباب نگین دار
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو کباب لقمه
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده
24,000 تومان
22,800 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
5,225 تومان
موهیتو
3,000 تومان
2,850 تومان