سوپر میوه استوایی

میدان عدل جنب لوستر مهدیمیوه کاکتوس درجه یک تازه روز نیم کیلو
40,000 تومان
انبه مصری تازه خوشمزه دانه ای
100,000 تومان
رامبوتان (دانه ای)
25,000 تومان
دراگون فروت تازه (میوه اژدها) دانه ای
130,000 تومان
آناناس شیرین و تازه دانه ای
150,000 تومان
دراگون فروت تازه (میوه اژدها) دانه ای
130,000 تومان
پاپایا فوق العاده (تقریبا_یک کیلو)
100,000 تومان
انبه مصری تازه خوشمزه دانه ای
100,000 تومان
آواکادو دانه ای(خارجی)
50,000 تومان
شاه بلوط درجه یک سوپر تازه نیم کیلو
80,000 تومان
رامبوتان (دانه ای)
25,000 تومان
منگوستین (دانه ای)
50,000 تومان
زنجبیل تازه (نیم کیلو)
35,000 تومان
تمرهندی شیرین و تازه (بسته ای)
125,000 تومان
فیسالیس درشت_عروس پشت پرده _ بسته بندی شده
18,000 تومان
نارگیل دانه ای(به شرط سالم بودن)
35,000 تومان
میوه کاکتوس درجه یک تازه روز نیم کیلو
40,000 تومان