کلبه نان (رژیمی)


تمامی سفارشات 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می گردد.

مولوی روبروی مسجد صالحیهکوکی جو با جو دوسرپرک و شیره انگور بسته ی ده تایی
30,000 تومان
نان جو صد درصد دونه ای
14,000 تومان
کیک رژیمی جو با شیره انگور
30,000 تومان
کوکی جو با جو دوسرپرک و شیره انگور بسته ی ده تایی
30,000 تومان
کوکی جو سیب دارچین با شیره انگور بسته 10 تایی
34,000 تومان
کیک جو با شیره انگور
35,000 تومان