فست فود سالمویچ

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا15:00
18:00تا23:00

کوثر بلوار انصارالحسین خ میعاد جنوبی پلاک 10پیتزا قارچ و گوشت متوسط
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص
90,000 تومان
پیتزا گودا متوسط
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص
110,000 تومان
99,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص
85,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ کوچک
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص
55,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص
85,000 تومان
پیتزا گودا کوچک
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص
80,000 تومان
پیتزا گودا متوسط
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص
110,000 تومان
99,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت کوچک
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص
60,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت متوسط
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص
90,000 تومان
پیتزا هالوپینو کوچک
فلفل هالوپینو، گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
75,000 تومان
پیتزا هالوپینو متوسط
فلفل هالوپینو، گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
105,000 تومان

نوشابه خانواده
14,300 تومان
نوشابه بطری کوچک
6,000 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان