مهر و ماه - خاگینه

( خرید بالای 70,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین، بوعلی شرقی، مجتمع مهر و ماهچلو جوجه کباب با استخوان
مدت پخت 20 دقیقه
40,000 تومان
انواع سوپ
8,000 تومان
سالاد شیرازی
7,000 تومان
چلو کباب برگ معمولی
88,000 تومان
چلو کباب فیله بره
94,000 تومان
چلو کباب لقمه مخصوص
38,000 تومان
چلو کباب جوجه تکه ای
31,000 تومان
چلو جوجه فیله با قارچ
34,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
مدت پخت 20 دقیقه
40,000 تومان
چلو کباب مهشی
40,000 تومان
چلو تیکه ماستی جوجه
38,000 تومان
جوجه فسنجانی
39,000 تومان
جوجه تندوری
38,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ران
29,000 تومان
باقلا پلو با مرغ
32,000 تومان
چلو گردن بره
97,000 تومان
چلو باقالا پلو با گردن بره
100,000 تومان
چلو کره
9,000 تومان
باقالا پلو
10,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
42,000 تومان

چلو کباب ترش
80,000 تومان
چلو سیاه جوجه
35,000 تومان
چلو مرغ لونگی
45,000 تومان
چلو اکبر جوجه
42,000 تومان
چلو خورشت فسنجان
40,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
34,000 تومان

کوفته
20,000 تومان
دلمه فصلی
20,000 تومان
لوبیا پلو ته دیگی
27,000 تومان
میرزا قاسمی
20,000 تومان
کشک بادمجان
20,000 تومان

انواع سوپ
8,000 تومان
زیتون پرورده
7,000 تومان
ماست کوزه ای
7,000 تومان
انواع ترشی
5,000 تومان
سالاد شیرازی
7,000 تومان

آب معدنی
1,500 تومان
نوشابه کوکا
3,000 تومان
نوشابه فانتا
3,000 تومان
دوغ آبعلی
3,000 تومان