ادویه جات هندوستان

جانبازان خ پیروزی رو به روی بانک ملیدانه فلفل سیاه
20,000 تومان
دانه فلفل سفید
20,000 تومان
چوب دارچین معمولی
10,000 تومان
چوب دارچین لوله ای
20,000 تومان
ریشه زنجبیل خشک
15,000 تومان
دانه زیره سبز
10,000 تومان
دانه زیره سیاه
20,000 تومان
دانه رازیانه
8,000 تومان
موسیر نکوبیده
20,000 تومان
جوز هندی نکوبیده
15,000 تومان
لیمو عمانی
15,000 تومان
گوجه خشک آماده
10,000 تومان

ادویه قیمه نثار
20,000 تومان
ادویه قورمه سبزی
20,000 تومان
ادویه کاری
20,000 تومان
ادویه ماکارونی
15,000 تومان
ادویه مرغ و ماهی
20,000 تومان
ادویه ترشی
20,000 تومان
ادویه فلافل
15,000 تومان
ادویه چای ماسالا
30,000 تومان
ادویه آبگوشت
15,000 تومان

زعفران یک گرمی سحرخیز
25,000 تومان
زعفران نیم مثقالی سحرخیز
48,000 تومان
زعفران یک مثقالی سحرخیز
95,000 تومان
پودر پاپریکا
10,000 تومان
پودر فلفل قرمز
10,000 تومان
پودر زردچوبه
10,000 تومان
پودر زنجبیل
10,000 تومان
پودر گل سرخ
15,000 تومان
پودر لیمو
10,000 تومان
پودر گلپر
10,000 تومان
پودر زیره سبز
10,000 تومان
پودر غوره
5,000 تومان
پودر موسیر
20,000 تومان
پودر سیر
10,000 تومان
پودر پیاز
10,000 تومان
جوهر لیمو
20,000 تومان
پودر زیره سیاه
20,000 تومان
پودر آویشن کوهی
10,000 تومان
سماق قرمز
18,000 تومان
پودر گوجه
10,000 تومان
پودر هل
20,000 تومان
زعفران نیم گرمی سحرخیز
16,000 تومان
زعفران یک ونیم گرمی سحرخیز
35,000 تومان
رنگ زعفران کوچک
12,000 تومان
رنگ زعفران متوسط
16,000 تومان
رنگ زعفران بزرگ
30,000 تومان
شوید خشک
10,000 تومان
شکر قهوه ای
15,000 تومان