قزوین باربیکیو

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار خامنه ای جنب هتل داریوشدل
6,000 تومان
5,100 تومان
چربی
5,000 تومان
4,250 تومان
قلوه
6,000 تومان
5,100 تومان
جگر
7,000 تومان
5,950 تومان
جگر مخصوص
65,000 تومان
55,250 تومان
جگر
7,000 تومان
5,950 تومان
دل
6,000 تومان
5,100 تومان
قلوه
6,000 تومان
5,100 تومان
چنجه
بدون برنج
65,000 تومان
55,250 تومان
بختیاری
بدون برنج
50,000 تومان
42,500 تومان
چربی
5,000 تومان
4,250 تومان
جوجه ترش
بدون برنج
35,000 تومان
29,750 تومان
جوجه زعفرانی
بدون برنج
35,000 تومان
29,750 تومان
جوجه ماستی
بدون برنج
35,000 تومان
29,750 تومان
بال و کتف
بدون برنج
30,000 تومان
25,500 تومان
کباب کوبیده سیخی
15,000 تومان
12,750 تومان
کباب شفت
بدون برنج
50,000 تومان
42,500 تومان
گوجه
4,000 تومان
3,400 تومان

نوشابه
5,000 تومان
4,250 تومان
دوغ سنتی
10,000 تومان
8,500 تومان
اب معدنی
4,000 تومان
3,400 تومان