خاتم

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 110,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
اولین فست فود بدون روغن در قزوین 33336242

فلسطین شرقی، بین مسجد محمد رسول الله و شیرینی گنج شیرینسالاد فصل
کاهو گوجه خیار هویج ذرت زیتون
6,000 تومان
5,700 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
24,000 تومان
22,800 تومان
بندری ویژه
قارچ و پنیر
12,000 تومان
11,400 تومان
پنیر کباب ترکی
در صورت تمایل به اضافه شدن پنیر به کباب ترکی به تعداد سفارش ها انتخاب شود
3,000 تومان
2,850 تومان
ترکی گوشت پرس بزرگ
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
38,000 تومان
36,100 تومان
ترکی مرغ پرس بزرگ
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
32,000 تومان
30,400 تومان
ترکی مخلوط پرس بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
35,000 تومان
33,250 تومان
ترکی گوشت پرس نرمال
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
30,000 تومان
28,500 تومان
ترکی مرغ پرس نرمال
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
25,000 تومان
23,750 تومان
ترکی مخلوط پرس نرمال
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
28,000 تومان
26,600 تومان
ساندویچ ترکی گوشت بزرگ
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
26,000 تومان
24,700 تومان
ساندویچ ترکی مرغ بزرگ
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
22,000 تومان
20,900 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
24,000 تومان
22,800 تومان
ساندویچ ترکی گوشت نرمال
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
21,000 تومان
19,950 تومان
ساندویچ ترکی مرغ نرمال
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط نرمال
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
19,000 تومان
18,050 تومان
نان چهار تخم (اضافه)
1,500 تومان
1,425 تومان
سس ترکی مخصوص ترکی (اضافه)
1,000 تومان
950 تومان
سرویس (اضافه)
گوجه، خیارشور، پیاز جعفری و سس ترکی
3,500 تومان
3,325 تومان

برگر ذغالی
گوشت گرم
23,000 تومان
21,850 تومان
چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
25,000 تومان
23,750 تومان
چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ
21,000 تومان
19,950 تومان
چیز چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
23,000 تومان
21,850 تومان
قارچ برگر ذغالی
گوشت گرم و قارچ
25,000 تومان
23,750 تومان
قارچ چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
27,000 تومان
25,650 تومان
دوبل چیز برگر
دو عدد همبرگر، پنیر گودا دوبل و دو مدل پنیر اضافه
40,000 تومان
38,000 تومان
پٍپٍر برگر
گوشت گرم، پپرونی، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
27,000 تومان
25,650 تومان
داگ برگر
گوشت گرم، هات داگ تنوری، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
30,000 تومان
28,500 تومان
میکس چیز برگر
همبرگر، چیکن برگر، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
38,000 تومان
36,100 تومان
رویال برگر ذغالی
همبرگر، ژامبون، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
30,000 تومان
28,500 تومان
خَفَن برگر ذغالی
همبرگر، چیکن برگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
45,000 تومان
42,750 تومان
پنیر اضافه
3,000 تومان
2,850 تومان
قارچ اضافه
1,500 تومان
1,425 تومان
سس اضافه 2 عدد
1,000 تومان
950 تومان

پیتزا دنر ویژه خاتم نرمال
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
33,000 تومان
31,350 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم خانواده
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
64,000 تومان
60,800 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
24,000 تومان
22,800 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
39,000 تومان
37,050 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
21,000 تومان
19,950 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
34,000 تومان
32,300 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
28,000 تومان
26,600 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
46,000 تومان
43,700 تومان
پیتزا فیله نرمال
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
39,000 تومان
37,050 تومان
پیتزا فیله خانواده
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
70,000 تومان
66,500 تومان
پیتزا سیر استیک نرمال
استیک ورقه شده-سیر-قارچ-کنجد
39,000 تومان
37,050 تومان
پیتزا سیر استیک خانواده
استیک ورقه شده-سیر-قارچ-کنجد
70,000 تومان
66,500 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
39,000 تومان
37,050 تومان
پیتزا زبان خانواده
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
70,000 تومان
66,500 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
37,000 تومان
35,150 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
68,000 تومان
64,600 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - کنجد - سه مدل پنیر
35,000 تومان
33,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
55,000 تومان
52,250 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
28,000 تومان
26,600 تومان
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
50,000 تومان
47,500 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
22,000 تومان
20,900 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
36,000 تومان
34,200 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
31,000 تومان
29,450 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
31,000 تومان
29,450 تومان
پیتزا کودک
مرغ گریل،قارچ ،فلفل دلمه ،گوجه و ذرت
15,000 تومان
14,250 تومان
سس اضافه 2 عدد
1,000 تومان
950 تومان
قارچ اضافه
1,500 تومان
1,425 تومان
پنیر اضافه
3,000 تومان
2,850 تومان

بشقاب رژیمی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری بدون روغن و سبزیجات رژیمی
31,000 تومان
29,450 تومان
بشقاب برگر ذغالی
همبرگر، سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
33,000 تومان
31,350 تومان
بشقاب چیکن ذغالی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری، قارچ، ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
26,000 تومان
24,700 تومان

بندری ویژه
قارچ و پنیر
12,000 تومان
11,400 تومان
بندری ویژه پرسی
18,000 تومان
17,100 تومان
هات داگ تنوری
15,000 تومان
14,250 تومان
هات داگ تنوری ویژه
قارچ و پنیر
17,000 تومان
16,150 تومان
ژامبون تنوری
14,000 تومان
13,300 تومان
ژامبون تنوری ویژه
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ رویال تنوری
سوسیس هات داگ تنوری، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، چیپس
25,000 تومان
23,750 تومان
ساندویچ مرغ و زبان
25,000 تومان
23,750 تومان
ساندویچ گوشت و زبان
28,000 تومان
26,600 تومان
ساندویچ زبان
27,000 تومان
25,650 تومان
ژامبون سرد گوشت ویژه
14,000 تومان
13,300 تومان
ژامبون سرد مرغ ویژه
14,000 تومان
13,300 تومان
ژامبون سرد گوشت
12,000 تومان
11,400 تومان
ژامبون سرد مرغ
12,000 تومان
11,400 تومان
ساندویچ استیک
32,000 تومان
30,400 تومان

سوپ جو
4,000 تومان
3,800 تومان
نان سیر تنوری
10,000 تومان
9,500 تومان
سیب زمینی ساده تنوری کوچک
(بدون روغن)
8,000 تومان
7,600 تومان
سیب زمینی ساده تنوری بزرگ
(بدون روغن)
12,000 تومان
11,400 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر تنوری
سیب زمینی (بدون روغن) - قارج - گوجه - فلفل دلمه ای - دو مدل پنیر
17,000 تومان
16,150 تومان
سیب زمینی مکزیکی تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، پپرونی، ذرت، فلفل دلمه، کنجد و دو مدل پنیر
18,000 تومان
17,100 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، ژامبون، قارج، گوجه، فلفل دلمه ای، دو مدل پنیر
20,000 تومان
19,000 تومان
سیب زمینی سوپر ویژه تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، گوشت چرخ کرده، ذرت، ژامبون، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای و دو مدل پنیر
22,000 تومان
20,900 تومان
سیب زمینی دُنَر تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، گوشت و مرغ کباب ترکی، گوجه، فلفل دلمه ای، دو مدل پنیر
22,000 تومان
20,900 تومان
سالاد ذرت
ذرت-قارچ-هویج-کلم
5,000 تومان
4,750 تومان
سالاد فصل
کاهو گوجه خیار هویج ذرت زیتون
6,000 تومان
5,700 تومان
سالاد سزار بزرگ
مرغ گریل شده، کاهو، نان سالادی، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان و سس مخصوص سزار
22,000 تومان
20,900 تومان
سالاد سزار نرمال
مرغ گریل شده، کاهو، نان سالادی، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان و سس مخصوص سزار
15,000 تومان
14,250 تومان

دلستر قوطی
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه قوطی
کوکا، فانتا، اسپرایت، لیمویی
3,500 تومان
3,325 تومان
نوشابه شیشه ای
سیاه، زرد، سبز، لیمویی
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی استوانه ی بزرگ
3,500 تومان
3,325 تومان
آب معدنی استوانه ی کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
آب معدنی کوچک
2,200 تومان
2,090 تومان