خاتم

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 99,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین، خ فلسطین شرقی، بین مسجد محمد رسول الله و شیرینی گنج شیرینساندویچ ترکی مخلوط بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
22,800 تومان
سس ترکی مخصوص ترکی (اضافه)
950 تومان
بندری ویژه
قارچ و پنیر
11,400 تومان
پنیر کباب ترکی
در صورت تمایل به اضافه شدن پنیر به کباب ترکی به تعداد سفارش ها انتخاب شود
2,850 تومان
ترکی گوشت پرس بزرگ
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
36,100 تومان
ترکی مرغ پرس بزرگ
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
30,400 تومان
ترکی مخلوط پرس بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
33,250 تومان
ترکی گوشت پرس نرمال
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
28,500 تومان
ترکی مرغ پرس نرمال
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
23,750 تومان
ترکی مخلوط پرس نرمال
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
26,600 تومان
ساندویچ ترکی گوشت بزرگ
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
24,700 تومان
ساندویچ ترکی مرغ بزرگ
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
20,900 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
22,800 تومان
ساندویچ ترکی گوشت نرمال
گوشت، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
19,950 تومان
ساندویچ ترکی مرغ نرمال
مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
16,150 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط نرمال
گوشت، مرغ، قارچ، سس و نان چهار تخم (گوجه،خیارشور،پیاز جعفری)
18,050 تومان
نان چهار تخم (اضافه)
1,425 تومان
سس ترکی مخصوص ترکی (اضافه)
950 تومان
سرویس (اضافه)
گوجه، خیارشور، پیاز جعفری و سس ترکی
3,325 تومان

پنیر اضافه
2,850 تومان
قارچ اضافه
1,425 تومان
سس اضافه 2 عدد
950 تومان
برگر ذغالی
گوشت گرم
21,850 تومان
چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
23,750 تومان
چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ
19,950 تومان
چیز چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
21,850 تومان
قارچ برگر ذغالی
گوشت گرم و قارچ
23,750 تومان
قارچ چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
25,650 تومان
دوبل برگر
دو عدد همبرگر
36,100 تومان
دوبل چیز برگر
دو عدد همبرگر، پنیر گودا دوبل و دو مدل پنیر اضافه
38,000 تومان
پٍپٍر برگر
گوشت گرم، پپرونی، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
25,650 تومان
داگ برگر
گوشت گرم، هات داگ تنوری، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
28,500 تومان
میکس چیز برگر
همبرگر، چیکن برگر، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
36,100 تومان
رویال برگر ذغالی
همبرگر، ژامبون، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
28,500 تومان
خَفَن برگر ذغالی
همبرگر، چیکن برگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
42,750 تومان

پنیر اضافه
2,850 تومان
قارچ اضافه
1,425 تومان
سس اضافه 2 عدد
950 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم خانواده
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
60,800 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم نرمال
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
31,350 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم مینی
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
22,800 تومان
پیتزا فیله خانواده
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
66,500 تومان
پیتزا فیله نرمال
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
37,050 تومان
پیتزا زبان خانواده
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
66,500 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
37,050 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
64,600 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
35,150 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
52,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - کنجد - سه مدل پنیر
33,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت مینی
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
23,750 تومان
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
47,500 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
26,600 تومان
پیتزا قارچ و مرغ مینی
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
20,900 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
43,700 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
26,600 تومان
پیتزا پپرونی مینی
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
17,100 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
32,300 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
19,950 تومان
پیتزا مخلوط مینی
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
12,350 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
37,050 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
22,800 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
14,250 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
20,900 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
34,200 تومان
پیتزا قارچ و پنیر مینی
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
12,350 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
29,450 تومان
پیتزا مارگاریتا مینی
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
12,350 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
29,450 تومان
پیتزا کودک
مرغ گریل،قارچ ،فلفل دلمه ،گوجه و ذرت
14,250 تومان
پیتزا سیر استیک نرمال
استیک ورقه شده-سیر-قارچ-کنجد
37,050 تومان
پیتزا سیر استیک خانواده
استیک ورقه شده-سیر-قارچ-کنجد
66,500 تومان

بشقاب رژیمی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری بدون روغن و سبزیجات رژیمی
28,500 تومان
بشقاب برگر ذغالی
همبرگر، سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
30,400 تومان
بشقاب چیکن ذغالی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری، قارچ، ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
23,750 تومان

ساندویچ استیک
30,400 تومان
هات داگ تنوری
14,250 تومان
هات داگ تنوری ویژه
قارچ و پنیر
16,150 تومان
ژامبون تنوری
13,300 تومان
ژامبون تنوری ویژه
16,150 تومان
بندری ویژه
قارچ و پنیر
11,400 تومان
بندری ویژه پرسی
17,100 تومان
ساندویچ رویال تنوری
سوسیس هات داگ تنوری، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، چیپس
23,750 تومان
ساندویچ مرغ و زبان
23,750 تومان
ساندویچ گوشت و زبان
26,600 تومان
ساندویچ زبان
25,650 تومان
ژامبون سرد گوشت ویژه
13,300 تومان
ژامبون سرد گوشت
11,400 تومان
ژامبون سرد مرغ ویژه
13,300 تومان
ژامبون سرد مرغ
11,400 تومان

سوپ جو
3,800 تومان
نان سیر تنوری کوچک
7,600 تومان
نان سیر تنوری بزرگ
14,250 تومان
سیب زمینی ساده تنوری کوچک
(بدون روغن)
8,550 تومان
سیب زمینی ساده تنوری بزرگ
(بدون روغن)
12,350 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر تنوری
سیب زمینی (بدون روغن) - قارج - گوجه - فلفل دلمه ای - دو مدل پنیر
16,150 تومان
سیب زمینی مکزیکی تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، پپرونی، ذرت، فلفل دلمه، کنجد و دو مدل پنیر
17,100 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، ژامبون، قارج، گوجه، فلفل دلمه ای، دو مدل پنیر
18,050 تومان
سیب زمینی سوپر ویژه تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، گوشت چرخ کرده، ذرت، ژامبون، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای و دو مدل پنیر
19,950 تومان
سیب زمینی دُنَر تنوری
سیب زمینی (بدون روغن)، گوشت و مرغ کباب ترکی، گوجه، فلفل دلمه ای، دو مدل پنیر
20,900 تومان
سالاد ذرت
ذرت-قارچ-هویج-کلم
4,750 تومان
سالاد فصل
کاهو گوجه خیار هویج ذرت زیتون
5,700 تومان
سالاد سزار بزرگ
مرغ گریل شده، کاهو، نان سالادی، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان و سس مخصوص سزار
20,900 تومان
سالاد سزار نرمال
مرغ گریل شده، کاهو، نان سالادی، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان و سس مخصوص سزار
14,250 تومان

دلستر قوطی
3,800 تومان
نوشابه قوطی
کوکا، فانتا، اسپرایت، لیمویی
2,850 تومان
نوشابه شیشه ای
سیاه، زرد، سبز، لیمویی
1,900 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
YEN water
آب معدنی یِن
3,325 تومان
آب معدنی کوچک
2,090 تومان