میوه فروشی آپادانا

خ سعدی نرسیده به منبع آب جنب خ رسالتگوجه فرنگی نیم کیلو
8,500 تومان
سیب زمینی تازه یک کیلو
15,000 تومان
خیاربوته نیم کیلو
8,000 تومان
سبزی خوردن نیم کیلو
8,000 تومان
نارنگی جنوب نیم کیلو
15,000 تومان
خیار گلخانه ای نیم کیلو
8,500 تومان
موز نیم کیلو
18,500 تومان
عناب تازه نیم کیلو
32,000 تومان
خیاربوته نیم کیلو
8,000 تومان
انگور شاهرودی نیم کیلو
11,000 تومان
لیمو شیرین نیم کیلو
13,000 تومان
نارنگی جنوب نیم کیلو
15,000 تومان
سیب سفید نیم کیلو
12,500 تومان
سیب قرمز نیم کیلو درجه یک
11,000 تومان
انار ساوه شیرین یک کیلو
28,000 تومان
پرتقال تامسون شمال نیم کیلو
سورتینگ
10,000 تومان
کیوی نیم کیلو
15,000 تومان
پرتقال خونی نیم کیلو
10,000 تومان
به اصفهان نیم کیلو
16,000 تومان

خیار شور درجه یک
داخل بطری، بهداشتی، مورد پسند مشتریهای عزیز هست
25,000 تومان

کاهو معمولی یک کیلو
11,000 تومان
کلم سفید یک کیلو
9,000 تومان
کاهو پیچ یک کیلو
12,000 تومان
فلفل دلمه نیم کیلو
7,000 تومان
گوجه فرنگی نیم کیلو
8,500 تومان
لیمو ترش درشت نیم کیلو
15,000 تومان
پیاز زرد یک کیلو
8,000 تومان
کلم قرمز یک کیلو
12,000 تومان
سیب زمینی تازه یک کیلو
15,000 تومان
بادمجان نیم کیلو
9,000 تومان
فلفل سبز تند 200 گرم
5,000 تومان
خیار سالادی یک کیلو
10,000 تومان
پیاز سفید یک کیلو
10,000 تومان
سیر همدان نیم کیلو
30,000 تومان
هویج فرنگی نیم کیلو
5,000 تومان
کدو خورشتی نیم کیلو
9,000 تومان
قارچ تازه 300 گرم
15,000 تومان
کرفس تازه یک کیلو
10,000 تومان
شلغم نیم کیلو
5,000 تومان
لبو نیم کیلو
5,000 تومان
نارنج تازه نیم کیلو
5,000 تومان

سبزی خوردن نیم کیلو
8,000 تومان
سبزی اش نیم کیلو
8,000 تومان
سبزی کوکو نیم کیلو
8,000 تومان
سبزی سوپ نیم کیلو
8,000 تومان