مارکت گوشت مانی

اکنون تعطیل است


خ دانشگاه بالاتر از پست نبش کوچه 25گوشت گوسفندی ران ممتاز یک کیلو
180,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
105,000 تومان
گردن گوسفندی پاک شده یک کیلو
158,000 تومان
چرخکرده گوسفندی سردست یک کیلو
185,000 تومان
چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند یک کیلو
165,000 تومان
راسته شاندیزی گوسفندی یک کیلو
170,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
153,000 تومان
پنجه قلوه گاه گوساله یک کیلو
105,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
175,000 تومان
راسته ی گوسفندی ممتاز یک کیلو
163,000 تومان
فیله مغزی گوساله یک کیلو
195,000 تومان
راسته تی بن یک کیلو
170,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلو
140,000 تومان
گوشت گوسفندی سردست ممتاز یک کیلو
180,000 تومان
آلایش دامی (با سفارش قبلی)
150,000 تومان
دنبالچه (با سفارش قبلی)
85,000 تومان