آبمیوه بستنی داداش سیا

اکنون تعطیل است


ولیعصر بلوار آِیت الله خامنه ای رو به روی ورزشگاه شهید رجاییآیس توت فرنگی
15,000 تومان
آیس موز
15,000 تومان
آیس شاتوت
15,000 تومان
آیس انبه
15,000 تومان
آیس اسمارتیز
15,000 تومان
آیس چهار مغز
18,000 تومان
آیس کیت کت
20,000 تومان
آیس پسته
18,000 تومان
سوپر پک ویژه
20,000 تومان
آیس شکلات
15,000 تومان
آیس موز شکلات
18,000 تومان
آیس طالبی
15,000 تومان
آیس نوتلا
18,000 تومان
آیس کارامل
15,000 تومان
آیس نسکافه
15,000 تومان
آیس کارامل بادام زمینی
15,000 تومان
آیس ویتامینه
18,000 تومان
آیس گردو
18,000 تومان

معجون کوچک
مایع معجون.چهارمغز.میوهای کنپوتی.موز.پودر نارگیل.پودر پسته.کنجد.عسل
35,000 تومان
معجون بزرگ
مایع معجون.چهارمغز.میوهای کنپوتی.موز.پودر نارگیل.پودر پسته.کنجد.عسل
70,000 تومان
ایتالیایی چهارمغز کوچک
بستنی های چهارمغز .میوه های کمپوتی.چهارمغز.پودر پسته. پودر نارگیل.کنجد.عسل
30,000 تومان
ایتالیایی چهارمغز بزرگ
بستنی های چهارمغز .میوه های کمپوتی.چهارمغز.پودر پسته. پودر نارگیل.کنجد.عسل
60,000 تومان
شیرموز1/5
شیر.موز.ومایع مخصوص
55,000 تومان
شیر موز 1لیتری
شیر .موز .مایع مخصوص
45,000 تومان
شیرموز ویژه1/5
شیر.موز.پسته.گردو.خامه.کنجد.نارگیل
70,000 تومان
شیرموز ویژه ۱ لیتری
شیر.موز.پسته.گردو.خامه.کنجد.نارگیل
60,000 تومان
شیر موز پسته1/5
شیر.موز.پسته
70,000 تومان
شیر موز پسته ۱لیتری
شیر‌.موز.پسته
60,000 تومان
شیرموز خرما1/5 لیتری
شیر.موز.خرما
65,000 تومان
شیرموزخرما۱ لیتری
شیر.موز.خرما
55,000 تومان
شیر پسته1/5لیتری
شیر.مایع مخصوص.پسته
65,000 تومان
شیر پسته۱ لیتری
شیر.مایع مخصوص.پسته
55,000 تومان
شیر نارگیل۱/۵لیتری
شیر.مایع مخصوص.نارگیل
60,000 تومان
شیر نارگیل۱ لیتری
شیر.مایع مخصوص.نارگیل
50,000 تومان

آب هویج ۱/5لیتری
صدرصد طبیعی
30,000 تومان
آب هویج۱لیتری
صدرصد طبیعی
22,000 تومان
آب طالبی۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
30,000 تومان
آب طالبی۱لیتری
صدرصد طبیعی
22,000 تومان
آب اناناس1/5
صدرصد طبیعی
75,000 تومان
آب اناناس1لیتری
صدرصد طبیعی
65,000 تومان
آب پرتقال ۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
70,000 تومان
آب پرتقال1لیتری
صدرصد طبیعی
60,000 تومان
آب انار1/5
صدرصد طبیعی
65,000 تومان
آب انار۱لیتری
صدرصد طبیعی
55,000 تومان
آب کیوی1/5
صدرصد طبیعی
65,000 تومان
آب کیوی۱لیتری
صدرصد طبیعی
55,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
صدرصد طبیعی
40,000 تومان
آب سیب ۱ لیتری
صدرصد طبیعی
30,000 تومان
آب توت فرنگی1/5لیتری
صدرصد طبیعی
68,000 تومان
آب توت فرنگی۱لیتری
صدرصد طبیعی
58,000 تومان
آب شاتوت۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
60,000 تومان
آب شاتوت۱لیتری
صدرصد طبیعی
50,000 تومان
آب هندوانه ۱/5لیتری
صدرصد طبیعی
30,000 تومان
آب هندوانه ۱ لیتری
صدرصد طبیعی
22,000 تومان

کوپ شکلات
20,000 تومان
کوپ اناناس
20,000 تومان
کوپ توت فرنگی
20,000 تومان
کوپ سیب ترش
20,000 تومان
کوپ موز
20,000 تومان

موز اناناس1/5لیتری
موز .اناناس طبیعی
58,000 تومان
موز اناناس۱لیتری
موز .اناناس طبیعی
48,000 تومان
شیر موز اناناس1/5لیتری
شیر.موز.ومایع مخصوص.اناناس طبیعی
65,000 تومان
شیر موز اناناس۱لیتری
شیر.موز.ومایع مخصوص.اناناس طبیعی
55,000 تومان
موز انبه1/5لیتری
موز.انبه
60,000 تومان
موز انبه ۱لیتری
موز.انبه
50,000 تومان
شیر هویج 1/5 لیتری
شیر.مایع مخصوص.اب هویج
30,000 تومان
شیر هویج۱لیتری
شیر.مایع مخصوص.اب هویج
23,000 تومان
شیر انبه 1/5لیتری
شیر.مایع مخصوص.انبه
70,000 تومان
شیر انبه ۱ لیتری
شیر.مایع مخصوص.انبه
60,000 تومان
سیب کرفس1/۵لیتری
اب سیب.اب کرفس
38,000 تومان
سیب کرفس ۱لیتری
اب سیب.اب کرفس
28,000 تومان
سیب هویج1/5لیتری
آب سیب .آب هویج
45,000 تومان
سیب هویج1لیتری
آب سیب .آب هویج
35,000 تومان
پرتقال انار 1/5لیتری
آب پرتقال.آب انار
62,000 تومان
پرتقال انار 1لیتری
آب پرتقال.آب انار
52,000 تومان
سیب موز اناناس1/5لیتری
سیب.موز‌.اناناس طبیعی
60,000 تومان
سیب موز اناناس1لیتری
سیب.موز‌.اناناس طبیعی
50,000 تومان
کیوی کرفس1/5لیتری
آب کیوی.آب کرفس
40,000 تومان
کیوی کرفس۱ لیتری
آب کیوی.آب کرفس
30,000 تومان
شیر موز انبه1/5لیتری
شیر. موز.مایع مخصوص.انبه
62,000 تومان
شیرموز انبه ۱ لیتری
شیر.موز.مایع مخصوص.انبه
52,000 تومان

بستنی مخصوص داداش سیا
بستنی مخصوص و میوه های فصل
30,000 تومان

کیک بروانی
8,000 تومان
کیک گردو
10,000 تومان
کیک سیب
8,000 تومان
کیک هویج دارچین
8,000 تومان
کیک نسکافه
12,000 تومان
چیزکیک نوتلا
120,000 تومان