مجتمع نان برتر

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا22:30

پونک بلوار نخبگان بالاتر از چهارراه امیر کبیر جنب کافه گندمکیسه نان دانه ای
1,500 تومان
نان سنگک معمولی
3,000 تومان
نان سنگک کنجدی بزرگ
7,000 تومان
نان سنگک پرکنجد بزرگ
9,000 تومان
نان سنگک سبزیجات بزرگ
7,000 تومان
نان سنگک سبوس دار بزرگ
7,000 تومان
نان مخصوص شاطر
کنجد، سبوس، سیاه تخمه، سبزیجات
10,000 تومان
نان لواش 20 عددی
15,000 تومان
نان لواش 50 عددی
37,500 تومان
آرد یک کیلو
10,000 تومان