مجتمع نان برتر

اکنون تعطیل است


پونک بلوار نخبگان بالاتر از چهارراه امیر کبیر جنب کافه گندمنان سنگک معمولی
1,600 تومان
نان سنگک کنجدی بزرگ
6,000 تومان
نان سنگک پرکنجد بزرگ
8,000 تومان
نان سنگک سبزیجات بزرگ
6,000 تومان
نان مخصوص شاتر
کنجد - سبوس - سیاه تخمه - سبزیجات
9,000 تومان
نان لواش 30 عددی
13,500 تومان
نان لواش 20 عددی
9,000 تومان
نان لواش 40 عددی
18,000 تومان
نان لواش 50 عددی
22,500 تومان
کیسه نان دانه ای
1,000 تومان