مجتمع نان نخبگان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
07:00تا14:00
17:00تا20:30


با سلام صبح ها تا ساعت 11ونیم به دلیل نبود پیک موتوری تحویل در واحد نداریم

پونک مصیب مرادی جنب کوچه شمشادسنگک ساده
3,000 تومان
سنگک کنجدی
7,000 تومان
سنگک ویژه
9,000 تومان
کیسه نان
1,500 تومان
ارد
10,000 تومان