خرما فروشی بزرگ بازار

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 150,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
تمامی اجناس با رعایت کامل اصول بهداشتی و با کیفیتی بسیار بالا خدمت شما ارائه خواهد شد

بازار راسته الاف بازارخرما زاهدی متوسط یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
خرما مضافتی بم مجلسی دو ردیفه یک بسته
28,000 تومان
26,600 تومان
رطب عسلی سطلی یک بسته
22,000 تومان
20,900 تومان
خرما خاصویی ممتاز یک بسته ۴۵۰ گرمی
22,000 تومان
20,900 تومان
خرما آلویی خوش خوراک نیم کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
خرما زاهدی سوپر یک کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
خرما زاهدی متوسط یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
خرما پیارم حاجی آباد فوق سوپر نیم کیلو
58,000 تومان
55,100 تومان
خرما پیارم حاجی آباد متوسط نیم کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
خرما کبکاب دشتی عسلی یک بسته ۱۳۵۰گرمی
30,000 تومان
28,500 تومان
خرما کبکاب عسلی سطلی سوپر
38,000 تومان
36,100 تومان