پروتئین ولیعصر

اکنون تعطیل است


خ شهید انصاری جدید رو به روی کوچه صالحیهژامبون 70درصد گوشت 500گرمی کارانس
62,000 تومان
ژامبون قارچ مرغ وکیوم 210گرم کارانس
23,000 تومان
ژامبون خشک 60درصد وکیوم 210گرم کارانس
19,000 تومان
ژامبون مرغ وکیوم 200گرم کارانس
20,000 تومان
سوسیس آلمانی 500گرم کارانس
22,500 تومان
سوسیس کوکتل 500گرم کارانس
25,000 تومان
هات داگ 90درصد 500گرم کارانس
50,000 تومان
هات داگ 70درصد 500گرم کارانس
45,000 تومان
هات داگ 60درصد 500گرم کارانس
35,000 تومان
هات داگ 55درصد 500گرم کارانس
30,000 تومان
سوسیس کوکتل 90درصد 500گرم کارانس
50,000 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 500گرم
46,000 تومان
سوسیس بلغاری 500گرم کارانس
27,000 تومان
کالباس پپرونی کارانس تقریبا 1کیلو
90,000 تومان
کالباس خشک خانواده310گرم کارانس
22,500 تومان
کراکف پنیری کارانس 300گرم
28,000 تومان
ژامبون گوشت 80%وکیوم کارانس
28,000 تومان
کوکتل دودی 70%کارانس 500گرمی
35,000 تومان
خیار شور 180گرمی وکیوم دنیته
9,000 تومان

همبرگر مخصوص مام
60,000 تومان
همبرگر معمولی مام
30,000 تومان
کباب لقمه مخصوص مام
68,000 تومان
ناگت مرغ بسته ایی مام
29,000 تومان
خمیر پیتزای مام
15,000 تومان
ذرت فله منجمد خارجی 500گرم
40,000 تومان
نخود فرنگی منجمد 500گرمی
30,000 تومان
همبرگر معمولی سوان
25,000 تومان
همبرگر مخصوص سوان
35,000 تومان
کباب لقمه مخصوص سوان
36,000 تومان
کباب لقمه معمولی سوان
25,000 تومان
فلافل 900گرمی سوان
34,000 تومان
فلافل 450گرمی سوان
21,000 تومان
فلافل900گرمی رکسانا
34,000 تومان
فلافل450گرمی هیدارا
15,000 تومان
پنیر پیتزا 180گرمی لبنه
28,000 تومان
پنیر پیتزا 500گرمی لبنه
65,000 تومان
پنیر پیتزا 2کیلویی کراشه لینه
180,000 تومان
پنیر پیتزای 2کیلویی ناپلی بشیر
190,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده 2.5کیلویی باتو
135,000 تومان

خیار شور ویژه ظرفی
18,000 تومان
ترشی مخلوط ظرفی سور شور
12,000 تومان
خیارشور 300گرمی وکیوم دنیته
15,000 تومان