پروتئین ولیعصر

خ شهید انصاری جدید رو به روی کوچه صالحیهژامبون 70درصد گوشت 500گرمی
42,000 تومان
ژامبون قارچ مرغ وکیوم 200گرم
15,500 تومان
ژامبون وکیوم 200گرم مرغ
12,500 تومان
ژامبون خشک 60درصد وکیوم 200گرم
12,500 تومان
سوسیس آلمانی 500گرم
14,000 تومان
سوسیس کوکتل 500گرم
17,000 تومان
هات داگ 90درصد 500گرم
28,000 تومان
هات داگ 70درصد 500گرم
24,000 تومان
هات داگ 60درصد 500گرم
20,000 تومان
هات داگ 55درصد 500گرم
17,000 تومان
سوسیس کوکتل 90درصد 500گرم
28,000 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 500گرم
43,000 تومان
سوسیس بلغاری 500گرم
18,000 تومان
کالباس پپرونی
55,000 تومان
کالباس خشک خانواده 400گرم
18,000 تومان
ژامبون گوشت 90% 500گرم
50,000 تومان
ژامبون مرغ 90% 500گرم
38,000 تومان
سوسیس آلمانی سوان 100گرم
11,000 تومان
سوسیس کوکتل سوان 500گرم
13,500 تومان
همبرگر60درصد سام
44,400 تومان
همبرگر 30درصد سام
20,000 تومان
کباب لقمه 70% سام
47,000 تومان
همبرگر مخصوص 202
43,200 تومان
کباب لقمه 70% 202
45,500 تومان
ناگت مرغ فله سام
72,000 تومان
فیله سوخاری فله سام
105,000 تومان
خمیر یوفکا
27,500 تومان
خمیر پیتزا
123,000 تومان
خمیر پیتزا لبه دار
150,000 تومان
عصاره قلمک گوساله
36,900 تومان
عصاره قلمک پای مرغ
32,900 تومان
پنیر پیتزا 180گرمی
13,500 تومان
پنیر پیتزا 500گرمی
48,500 تومان
پنیر پیتزا یک کیلویی
87,500 تومان
پنیر پیتزا 2 کیلویی
140,000 تومان
خیارشور ویژه فله
25,000 تومان
خیارشور ویژه
14,500 تومان
سس فرانسوس کاله
11,500 تومان
سس خردل کاله
12,500 تومان