پروتئین ولیعصر

خ شهید انصاری جدید رو به روی کوچه صالحیهژامبون 70درصد گوشت 500گرمی کارانس
52,000 تومان
ژامبون قارچ مرغ وکیوم 200گرم کارانس
22,000 تومان
ژامبون مرغ وکیوم 200گرم کارانس
18,000 تومان
ژامبون خشک 60درصد وکیوم 200گرم کارانس
17,000 تومان
سوسیس آلمانی 500گرم کارانس
18,000 تومان
سوسیس کوکتل 500گرم کارانس
22,000 تومان
هات داگ 90درصد 500گرم کارانس
45,000 تومان
هات داگ 70درصد 500گرم کارانس
40,000 تومان
هات داگ 60درصد 500گرم کارانس
35,000 تومان
هات داگ 55درصد 500گرم کارانس
30,000 تومان
سوسیس کوکتل 90درصد 500گرم کارانس
45,000 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 500گرم
43,000 تومان
سوسیس بلغاری 500گرم کارانس
26,000 تومان
کالباس پپرونی کارانس تقریبا 1کیلو
70,000 تومان
کالباس خشک خانواده350گرم کارانس
25,000 تومان
کراکف پنیری کارانس 300گرم
25,000 تومان
ژامبون گوشت 80%وکیوم کارانس
20,000 تومان
کوکتل دودی 70%کارانس 500گرمی
35,000 تومان
خیار شور 180گرمی وکیوم دنیته
9,000 تومان
زیتون پرورده 500گرمی
32,500 تومان
سس خردل 375گرمی کاله
12,500 تومان
سس چیلی 425گرمی کاله
11,500 تومان
سس سیر450کاله
12,500 تومان
سس کچاپ 630گرمی کاله
14,000 تومان

همبرگر مخصوص مام
44,400 تومان
همبرگر معمولی مام
20,000 تومان
کباب لقمه مخصوص مام
47,000 تومان
ناگت مرغ بسته ایی
24,500 تومان
شنسل سوخاری مرغ بسته ایی مام
39,250 تومان
خمیر پیتزای مام
12,000 تومان
ناگت مرغ 400گرمی سوان
45,000 تومان
ذرت فله منجمد خارجی 500گرم
30,000 تومان
نخود فرنگی منجمد 500گرمی
20,000 تومان
همبرگر معمولی سوان
25,000 تومان
همبرگر مخصوص سوان
32,000 تومان
کباب لقمه مخصوص سوان
32,500 تومان
کباب لقمه معمولی سوان
25,000 تومان
فلافل 900گرمی سوان
34,000 تومان
فلافل 450گرمی سوان
21,000 تومان
همبرگر مخصوص 202
43,000 تومان
همبرگر معمولی 202
20,000 تومان
کباب لقمه 202
45,500 تومان
همبرگر معمولی رستاک
18,000 تومان
کباب لقمه معمولی رستاک
18,000 تومان
فلافل900گرمی گلبیز
16,000 تومان
فلافل450گرمی گابیز
11,000 تومان
پنیر پیتزا 180گرمی لبنه
18,000 تومان
پنیر پیتزا 500گرمی لبنه
48,000 تومان
پنیر پیتزا یک کیلو لبنه
87,000 تومان
پنیر پیتزا 2کیلویی کراشه لینه
110,000 تومان
پنیر پیتزای 2کیلویی ناپلی بشیر
150,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده گلد 900گرمی
21,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده 2.5کیلویی باتو
45,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده مستر جوینز2.5کیلویی
43,000 تومان

خیار شور ویژه ظرفی
16,000 تومان
خیار شور سوپر ویژه ظرفی سور شور
24,500 تومان
ترشی مخلوط ظرفی سور شور
12,000 تومان
سیر ترشی ظرفی سور شور
21,000 تومان
ترشی فلفل هالوپینو
16,000 تومان
خیارشور 300گرمی وکیوم دنیته
15,000 تومان
خیار شور شیشه آیی سمیه ویژه
39,000 تومان
زیتون لیوانی 300گرمی
22,000 تومان
زیتون پرورده تک‌نفره اپاتای
4,500 تومان
زیتون پرورده 300گرمی
22,000 تومان

سس کچاپ 375گرمی کاله
9,000 تومان
سس کچاپ تند 375گرمی کاله
9,400 تومان
سس باربیکیو 375گرمی کاله
14,000 تومان
سس هزار جزیره 450گرمی کاله
11,500 تومان
سس فرانسوی 450گرمی کاله
12,500 تومان