حاجی ارزونی پونک

جانبازان خ پیروزی شرقی نبش خ نورترشی کلم سایز کوچیک (زرد)
کلم هویج فلفل سبزیجات سیر
15,000 تومان
ترشی کلم سایز کوچیک(قرمز)
گل کلم هویج سیر فلفل کلم قرمز سبزیجات
15,000 تومان
سیر ترشی حبه شده
25,000 تومان
ترشی کلم سایز بزرگ (زرد)
35,000 تومان
ترشی کلم سایز بزرگ (قرمز)
35,000 تومان
ترشی کلم سوپر تند سایز متوسط
30,000 تومان
ترشی بادنجان سایز کوچیک
15,000 تومان
پیاز ترشی سایز کوچیک
15,000 تومان
خیار شور سایز بزرگ
30,000 تومان
ترشی لوبیا سایز بزرگ
30,000 تومان

رب گوجه خانگی کیلویی
20,000 تومان
رب انار ملس خانگی کیلویی
80,000 تومان

عسل راوه بدون موم کیلویی
150,000 تومان

ابلیموه پت کوچک
15,000 تومان
ابلیموه پت بزرگ
30,000 تومان
ابغوره
18,000 تومان
سرکه سیب
20,000 تومان