کباب خوران

ملاصدرا مقابل اندیشه 30کوبیده تک سیخ
با گوجه و فلفل
19,000 تومان
جوجه بی استخوان
بدون برنج
50,000 تومان
کوبیده
دو سیخ کوبیده_2گوجه_فلفل_لیمو_دورچین گرم به همراه نان سنگک
50,000 تومان
چلو
14,000 تومان
سینی کباب خوران
بدون برنج
370,000 تومان
شیشلیگ
بدون برنج
130,000 تومان
برگ تبریزی
بدون برنج
115,000 تومان
سلطانی
بدون برنج
120,000 تومان
برگ مخصوص
بدون برنج
100,000 تومان
رول چنجه
بدون برنج
100,000 تومان
جوجه ترش
بدون برنج
50,000 تومان
وزیری
بدون برنج
60,000 تومان
صدر اعظم
بدون برنج
70,000 تومان
لقمه
بدون برنج
50,000 تومان
جوجه بی استخوان
بدون برنج
50,000 تومان
کوبیده
دو سیخ کوبیده_2گوجه_فلفل_لیمو_دورچین گرم به همراه نان سنگک
50,000 تومان
بختیاری ویژه
بدون برنج
80,000 تومان
چلو
14,000 تومان
کوبیده تک سیخ
با گوجه و فلفل
19,000 تومان
گوجه کبابی
یک سیخ شامل 5 عدد گوجه و فلفل
7,000 تومان
کباب عثمانی مخصوص کباب خوران
یک سیخ لقمه 180 گرمی به همراه سس مخصوص (گوجه.فلفل.دنبه گوسفندی.ادویه مخصوص)
50,000 تومان

زیتون پرورده
سنتی
12,000 تومان
ماست موسیر
سنتی
5,000 تومان
ماست چکیده ساده
سنتی
5,000 تومان
ماست خیار
6,000 تومان
ماست بادمجان
6,000 تومان
نان اضافه
2,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
8,500 تومان
نوشابه کوکا زیرو قوطی
8,500 تومان
اسپرایت قوطی
8,500 تومان
نوشابه کوکا خانواده
14,500 تومان
نوشابه اسپرایت خانواده
14,500 تومان
فانتا قوطی
8,500 تومان
نوشابه کوکا شیشه ای
6,500 تومان
نوشابه فانتا شیشه
6,500 تومان
دلستر خانواده لیمو
14,000 تومان
دوغ سنتی
6,000 تومان
دوغ خانواده آبعلی
13,000 تومان
آب میوه هوبرت
12,000 تومان