بستنی فالوده نعمت

خ نوروزیان بین حکمت 14 و 16بستنی سنتی پرخامه زعفرانی
0.5 کیلو
14,000 تومان
بستنی سنتی بدون خامه زعفرانی
0.5 کیلو
12,000 تومان
بستنی سنتی پرخامه پسته ای
0.5 کیلو
17,000 تومان
بستنی میوه ای باکس بزرگ
30 اسکوپ
34,000 تومان
بستنی میوه ای باکس کوچک
15 اسکوپ
17,000 تومان
بستنی سنتی پرخامه زعفرانی
حصیری تک نفره
5,000 تومان
بستنی سنتی پرخامه زعفرانی
ظرفی تک نفره
5,000 تومان
فالوده تک نفره
7,000 تومان
مخلوط فالوده بستنی
تک نفره
9,000 تومان
فالوده
یک کیلو
20,000 تومان
بستنی میوه ای 3 اسکوپ
6,000 تومان

آیس پک شکلاتی
12,000 تومان
آیس پک آناناس
12,000 تومان
آیس پک شاتوت
12,000 تومان
آیس پک موز
12,000 تومان
آیس پک طالبی
12,000 تومان
آیس پک وانیل
12,000 تومان
آیس پک توت فرنگی
12,000 تومان
آیس پک نسکافه
12,000 تومان
آیس پک اسمارتیس (موز توت فرنگی)
12,000 تومان

آب هویج تک نفره
6,000 تومان
شیر موز تک نفره
7,000 تومان
آب طالبی تک نفره
7,500 تومان
آب هویج بستنی
8,000 تومان
آب طالبی بستنی
9,000 تومان
شیرموز بستنی
9,000 تومان
آب هویج یک لیتری
12,000 تومان
شیرموز 1/5 لیتری
20,000 تومان
آب طالبی یک لیتری
20,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
16,000 تومان