نان فانتزی گل گندم

اکنون تعطیل است


خ دانشگاه جنب کوچه 25 سلیمانینان باگت لقمه ای
دانه ای
600 تومان
ناموجود
نان لقمه ای برگری
دانه ای
400 تومان
نان باگت ساندویچی
دانه ای
500 تومان
نان باگت فرانسوی
دانه ای
1,500 تومان
نان بربری فرانسوی
دانه ای
2,000 تومان
نان بربری فرانسوی کنجدی
دانه ای
2,000 تومان
نان باگت زاپاتایی
دانه ای
1,500 تومان
نان همبرگری بزرگ
دانه ای
800 تومان
نان همبرگری کوچک
دانه ای
600 تومان
نان تست متوسط
بسته ای
6,000 تومان
نان تست جو
بسته ای
7,000 تومان
نان جو
دانه ای
2,500 تومان
نان جو خشک رژیمی دیابتی ساده
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان جو خشک رژیمی دیابتی کنجدی
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان جو خشک رژیمی دیابتی تخمه کتان
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان جو خشک رژیمی دیابتی زیره
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان جو خشک رژیمی دیابتی شویدی
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان جو با تزیین مغز تخمه آفتابگردان
0.5 کیلو
17,500 تومان
نان قندی مخصوص سبوس دار
0.5 کیلو
10,000 تومان
نان سوخاری
0.5 کیلو
10,000 تومان
نان سوخاری رژیمی
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان سوخاری سوپی و سالادی
0.5 کیلو
12,500 تومان
نان شیرمال ساده
دانه ای
2,500 تومان
نان شیرمال کرم دار
دانه ای
3,000 تومان
نان گیسو
دانه ای
3,000 تومان
نان شیرمال خرمایی
دانه ای
3,500 تومان
پیراشکی شکلاتی
بسته 2 عددی
6,000 تومان
پیراشکی کرم دار
بسته 2 عددی
6,000 تومان
پیراشکی شکلاتی و کرم دار
بسته 2 عددی
7,000 تومان
پیراشکی لقمه ای
بسته ای 0.5 کیلو
10,000 تومان
پیراشکی سوسیس
دانه ای
4,000 تومان
کاپ پیتزا (پیتزا یک نفره)
دانه ای
4,000 تومان
نان کروسان کرم شکلاتی
دانه ای
3,000 تومان
نان باگت فرانسوی کنجدی
2,500 تومان

کیک یزدی
0.5 کیلو
7,500 تومان
پای سیب
0.5 کیلو
10,000 تومان
کیک شکلاتی خیس
0.5 کیلو
12,500 تومان
شیرینی کشمشی
0.5 کیلو
10,000 تومان
کیک سیب دارچین
0.5 کیلو
12,500 تومان
شیرینی شربتی
0.5 کیلو
10,000 تومان

نان نیمه آماده پیتزا نرمال
دانه ای
2,000 تومان
خمیر پیتزا و پیراشکی
هر چانه
2,000 تومان
آرد سوخاری
بسته 0.5 کیلویی
3,000 تومان
آرد شیرینی
بسته 0.5 کیلویی
2,000 تومان