پیتزا پل

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ دانشگاه چهارراه فشارقوی روبه روی اداره پست، علت طولانی بودن مدت ارسال تنوری بودن غذاها می باشد.مخصوص پل نرمال
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
40,000 تومان
28,000 تومان
مخصوص پل خانواده
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
74,000 تومان
51,800 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
30,000 تومان
21,000 تومان
مخصوص پل نرمال
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
40,000 تومان
28,000 تومان
مخصوص پل خانواده
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
74,000 تومان
51,800 تومان
مخلوط نرمال
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+کوکتل+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
37,000 تومان
25,900 تومان
مخلوط خانواده
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+کوکتل+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
66,000 تومان
46,200 تومان
مرغ و قارچ نرمال
سینه مرغ مرینت شده کبابی+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
48,000 تومان
33,600 تومان
مرغ و قارچ خانواده
سینه مرغ مرینت شده کبابی+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
85,000 تومان
59,500 تومان
رست بیف نرمال
گوشت فیله گوساله+ژامبون فیله+پنیر+قارچ+فلفل دلمه
59,000 تومان
41,300 تومان
رست بیف خانواده
گوشت فیله گوساله+ژامبون فیله+پنیر+قارچ+فلفل دلمه
108,000 تومان
75,600 تومان
مکزیکی نرمال
گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر+سس تند+فلفل دلمه
49,000 تومان
34,300 تومان
مکزیکی خانواده
گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر+سس تند+فلفل دلمه
89,000 تومان
62,300 تومان
یونانی نرمال
گوشت چرخ شده+روغن سیر+پنیر+بادمجان
52,000 تومان
36,400 تومان
یونانی خانواده
گوشت چرخ شده+روغن سیر+پنیر+بادمجان
97,000 تومان
67,900 تومان
گوشت نرمال
گوشت فیله گوساله+پنیر+قارچ+گوجه
59,000 تومان
41,300 تومان
گوشت خانواده
گوشت فیله گوساله+پنیر+قارچ+گوجه
108,000 تومان
75,600 تومان
سبزیجات نرمال
قارچ+بادمجان+کدو+گوجه+دلمه+ذرت+زیتون
37,000 تومان
25,900 تومان
سبزیجات خانواده
قارچ+بادمجان+کدو+گوجه+دلمه+ذرت+زیتون
68,000 تومان
47,600 تومان
گوشت و پنیر نرمال
گوشت چرخ شده+پنیر
52,000 تومان
36,400 تومان
گوشت و پنیر خانواده
گوشت چرخ شده+پنیر
97,000 تومان
67,900 تومان
گوشت و قارچ نرمال
گوشت چرخ شده+پنیر+قارچ
52,000 تومان
36,400 تومان
گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ شده+پنیر+قارچ
97,000 تومان
67,900 تومان
گوشت و مرغ نرمال
گوشت فیله گوساله+سینه مرغ+پنیر+گوجه
59,000 تومان
41,300 تومان
گوشت و مرغ خانواده
گوشت فیله گوساله+سینه مرغ+پنیر+گوجه
108,000 تومان
75,600 تومان
پپرونی نرمال
ژامبون پپرونی+پنیر
49,000 تومان
34,300 تومان
پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی+پنیر
89,000 تومان
62,300 تومان
کوکتل باقارچ نرمال
کوکتل گوشت+پنیر+قارچ
36,000 تومان
25,200 تومان
کوکتل باقارچ خانواده
کوکتل گوشت+پنیر+قارچ
65,000 تومان
45,500 تومان
مارگاریتا نرمال
پنیر+گوجه فرنگی
34,000 تومان
23,800 تومان
مارگاریتا خانواده
پنیر+گوجه فرنگی
57,000 تومان
39,900 تومان
چهار فصل نرمال
پپرونی+سینه مرغ+گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر
55,000 تومان
38,500 تومان
چهار فصل خانواده
پپرونی+سینه مرغ+گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر
99,000 تومان
69,300 تومان
پپرونی باگوشت نرمال
ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+پنیر
57,000 تومان
39,900 تومان
پپرونی باگوشت خانواده
ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+پنیر
108,000 تومان
75,600 تومان
گوشت و پیاز نرمال
گوشت چرخ شده+پیاز حلقه ای+ذرت
52,000 تومان
36,400 تومان
گوشت و پیاز خانواده
گوشت چرخ شده+پیاز حلقه ای+ذرت
97,000 تومان
67,900 تومان
پالرمو
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده+روکش خمیر پیتزا+فلفل دلمه+کنجد+روغن زیتون
55,000 تومان
38,500 تومان
کالزون
سینه مرغ+قارچ+پنیر+روغن زیتون+کنجد+خمیررول شده
37,000 تومان
25,900 تومان

ویژه استیک
گوشت استیک فیله+خامه+قارچ+پنیر
43,000 تومان
30,100 تومان
استیک مکزیکی
گوشت استیک فیله+قارچ+سس تند
43,000 تومان
30,100 تومان
رویال برگر
گوشت+ژامبون فیله+پنیر
47,000 تومان
32,900 تومان
برگر
گوشت
40,000 تومان
28,000 تومان
چیزبرگر
گوشت+پنیرچدار
42,000 تومان
29,400 تومان
قارچ برگر
گوشت+قارچ+پنیر
44,000 تومان
30,800 تومان
میکس برگر
گوشت+فیله مرغ کبابی
47,000 تومان
32,900 تومان
برگر ویژه پل
2عدد برگر+ژامبون فیله+پنیر
72,000 تومان
50,400 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ کبابی
39,000 تومان
27,300 تومان
ویژه فیله مرغ
فیله مرغ+ژامبون مرغ+پنیر
43,000 تومان
30,100 تومان

هات داگ پنیر
هات داگ+پنیر
35,000 تومان
24,500 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ+ژامبون فیله+پنیر
38,000 تومان
26,600 تومان
کوکتل ویژه
کوکتل+ژامبون فیله+پنیر
35,000 تومان
24,500 تومان
هات داگ رویال استیک
گوشت فیله تکه ای+هات داگ+پنیر+قارچ
45,000 تومان
31,500 تومان
ژامبون فیله تنوری
ژامبوم فیله+پنیر+قارچ
35,000 تومان
24,500 تومان
ژامبون مرغ تنوری
ژامبون مرغ+قارچ+پنیر
35,000 تومان
24,500 تومان
ژامبون پل
ژامبون فیله گوشت+ژامبون مرغ و قارچ+پنیر
39,000 تومان
27,300 تومان
ژامبون گوشت و مرغ سرد
ژامبون گوشت و مرغ
29,000 تومان
20,300 تومان

رولو گوشت
گوشت چرخ شده+قارچ بلنج+خمیرپیتزا+پنیر+فلفل دلمه+گوجه+کنجد+روغن زیتون
47,000 تومان
32,900 تومان
رولو مرغ
سینه مرغ+قارچ+خمیر+پنیر+فلفل دلمه+گوجه+کنجد+روغن زیتون
45,000 تومان
31,500 تومان
رولو سبزیجات
قارچ بلنج+فلفل دلمه+گوجه+بادمجان+کدو+پنیر+خمیر+کنجد+روغن زیتون
40,000 تومان
28,000 تومان
لازانیا
گوشت چرخ شده+لازانیا+قارچ بلنج+پنیر
50,000 تومان
35,000 تومان
موساکا یونانی
گوشت چرخ شده+بادمجان+روغن سیر+پنیر
48,000 تومان
33,600 تومان
خوراک مکزیکی
گوشت چرخ شده+ژامبون+فیله گوشت+قارچ بلنج+سس تند
47,000 تومان
32,900 تومان
مرغ مکزیکی
فیله مرغ+قارچ+سس تند
47,000 تومان
32,900 تومان
تاکو
گوشت فیله تکه+قارچ+پنیر+خامه
48,000 تومان
33,600 تومان
چیکن استیک
فیله مرغ+قارچ+پنیر+خامه
48,000 تومان
33,600 تومان
تاکو ویژه
گوشت فیله تکه+قارچ+پنیر+خامه+گردو
56,000 تومان
39,200 تومان

نوشابه قوطی
5,000 تومان
3,500 تومان
نوشابه خانواده
10,000 تومان
7,000 تومان
دوغ خانواده
8,000 تومان
5,600 تومان
دوغ قوطی
5,500 تومان
3,850 تومان
دلستر قوطی
5,500 تومان
3,850 تومان
دلستر خانواده
9,000 تومان
6,300 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,400 تومان

سیب زمینی سرخ شده
15,000 تومان
10,500 تومان
سیب زمینی با پنیر
28,000 تومان
19,600 تومان
سیب زمینی با ژامبون و پنیر
32,000 تومان
22,400 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
30,000 تومان
21,000 تومان
نان سیر
17,000 تومان
11,900 تومان