پیتزا پل

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ دانشگاه چهارراه فشارقوی روبه روی اداره پستمخصوص پل نرمال
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
34,000 تومان
32,300 تومان
مخصوص پل خانواده
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
62,000 تومان
58,900 تومان
رست بیف نرمال
گوشت فیله گوساله+ژامبون فیله+پنیر+قارچ+فلفل دلمه
49,000 تومان
46,550 تومان
مخصوص پل نرمال
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
34,000 تومان
32,300 تومان
مخصوص پل خانواده
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده روی پیتزا+پنیر قارچ+گوجه+فلفل دلمه+زیتون
62,000 تومان
58,900 تومان
مخلوط نرمال
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+کوکتل+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
31,000 تومان
29,450 تومان
مخلوط خانواده
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+کوکتل+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
58,000 تومان
55,100 تومان
مرغ و قارچ نرمال
سینه مرغ مرینت شده کبابی+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
37,000 تومان
35,150 تومان
مرغ و قارچ خانواده
سینه مرغ مرینت شده کبابی+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
68,000 تومان
64,600 تومان
مرغ و زبان نرمال
زبان+سینه مرغ+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
50,000 تومان
47,500 تومان
مرغ و زبان خانواده
زبان+سینه مرغ+پنیر+قارچ+گوجه+فلفل دلمه
92,000 تومان
87,400 تومان
رست بیف نرمال
گوشت فیله گوساله+ژامبون فیله+پنیر+قارچ+فلفل دلمه
49,000 تومان
46,550 تومان
رست بیف خانواده
گوشت فیله گوساله+ژامبون فیله+پنیر+قارچ+فلفل دلمه
90,000 تومان
85,500 تومان
مکزیکی نرمال
گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر+سس تند+فلفل دلمه
40,000 تومان
38,000 تومان
مکزیکی خانواده
گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر+سس تند+فلفل دلمه
75,000 تومان
71,250 تومان
یونانی نرمال
گوشت چرخ شده+روغن سیر+پنیر+بادمجان
43,000 تومان
40,850 تومان
یونانی خانواده
گوشت چرخ شده+روغن سیر+پنیر+بادمجان
80,000 تومان
76,000 تومان
گوشت نرمال
گوشت فیله گوساله+پنیر+قارچ+گوجه
49,000 تومان
46,550 تومان
گوشت خانواده
گوشت فیله گوساله+پنیر+قارچ+گوجه
90,000 تومان
85,500 تومان
سبزیجات نرمال
قارچ+بادمجان+کدو+گوجه+دلمه+ذرت+زیتون
28,000 تومان
26,600 تومان
سبزیجات خانواده
قارچ+بادمجان+کدو+گوجه+دلمه+ذرت+زیتون
50,000 تومان
47,500 تومان
گوشت و پنیر نرمال
گوشت چرخ شده+پنیر
43,000 تومان
40,850 تومان
گوشت و پنیر خانواده
گوشت چرخ شده+پنیر
80,000 تومان
76,000 تومان
گوشت و قارچ نرمال
گوشت چرخ شده+پنیر+قارچ
43,000 تومان
40,850 تومان
گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ شده+پنیر+قارچ
80,000 تومان
76,000 تومان
گوشت و مرغ نرمال
گوشت فیله گوساله+سینه مرغ+پنیر+گوجه
48,000 تومان
45,600 تومان
گوشت و مرغ خانواده
گوشت فیله گوساله+سینه مرغ+پنیر+گوجه
88,000 تومان
83,600 تومان
پپرونی نرمال
ژامبون پپرونی+پنیر
39,000 تومان
37,050 تومان
پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی+پنیر
74,000 تومان
70,300 تومان
کوکتل باقارچ نرمال
کوکتل گوشت+پنیر+قارچ
31,000 تومان
29,450 تومان
کوکتل باقارچ خانواده
کوکتل گوشت+پنیر+قارچ
58,000 تومان
55,100 تومان
مارگاریتا نرمال
پنیر+گوجه فرنگی
23,000 تومان
21,850 تومان
مارگاریتا خانواده
پنیر+گوجه فرنگی
40,000 تومان
38,000 تومان
چهار فصل نرمال
پپرونی+سینه مرغ+گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر
40,000 تومان
38,000 تومان
چهار فصل خانواده
پپرونی+سینه مرغ+گوشت چرخ شده+ژامبون گوشت و مرغ+پنیر
76,000 تومان
72,200 تومان
پپرونی باگوشت نرمال
ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+پنیر
43,000 تومان
40,850 تومان
پپرونی باگوشت خانواده
ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+پنیر
80,000 تومان
76,000 تومان
گوشت و زبان نرمال
گوشت فیله گوساله+زبان+قارچ+پنیر+گوجه
52,000 تومان
49,400 تومان
گوشت و زبان خانواده
گوشت فیله گوساله+زبان+قارچ+پنیر+گوجه
98,000 تومان
93,100 تومان
گوشت و پیاز نرمال
گوشت چرخ شده+پیاز حلقه ای+ذرت
43,000 تومان
40,850 تومان
گوشت و پیاز خانواده
گوشت چرخ شده+پیاز حلقه ای+ذرت
80,000 تومان
76,000 تومان
پالرمو
ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ شده+روکش خمیر پیتزا+فلفل دلمه+کنجد+روغن زیتون
40,000 تومان
38,000 تومان
کالزون
سینه مرغ+قارچ+پنیر+روغن زیتون+کنجد+خمیررول شده
25,000 تومان
23,750 تومان

ویژه استیک
گوشت استیک فیله+خامه+قارچ+پنیر
35,000 تومان
33,250 تومان
استیک مکزیکی
گوشت استیک فیله+قارچ+سس تند
35,000 تومان
33,250 تومان
رویال برگر
گوشت+ژامبون فیله+پنیر
39,000 تومان
37,050 تومان
برگر
گوشت
34,000 تومان
32,300 تومان
چیزبرگر
گوشت+پنیرچدار
37,000 تومان
35,150 تومان
قارچ برگر
گوشت+قارچ+پنیر
38,000 تومان
36,100 تومان
میکس برگر
گوشت+فیله مرغ کبابی
39,000 تومان
37,050 تومان
برگر ویژه پل
2عدد برگر+ژامبون فیله+پنیر
65,000 تومان
61,750 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ کبابی
30,000 تومان
28,500 تومان
ویژه فیله مرغ
فیله مرغ+ژامبون مرغ+پنیر
35,000 تومان
33,250 تومان

هات داگ پنیر
هات داگ+پنیر
27,000 تومان
25,650 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ+ژامبون فیله+پنیر
32,000 تومان
30,400 تومان
کوکتل ویژه
کوکتل+ژامبون فیله+پنیر
26,000 تومان
24,700 تومان
هات داگ رویال استیک
گوشت فیله تکه ای+هات داگ+پنیر+قارچ
33,000 تومان
31,350 تومان
ژامبون فیله تنوری
ژامبوم فیله+پنیر+قارچ
27,000 تومان
25,650 تومان
ژامبون مرغ تنوری
ژامبون مرغ+قارچ+پنیر
25,000 تومان
23,750 تومان
ژامبون پل
ژامبون فیله گوشت+ژامبون مرغ و قارچ+پنیر
29,000 تومان
27,550 تومان
ژامبون گوشت و مرغ سرد
ژامبون گوشت و مرغ
20,000 تومان
19,000 تومان

رولو گوشت
گوشت چرخ شده+قارچ بلنج+خمیرپیتزا+پنیر+فلفل دلمه+گوجه+کنجد+روغن زیتون
39,000 تومان
37,050 تومان
رولو مرغ
سینه مرغ+قارچ+خمیر+پنیر+فلفل دلمه+گوجه+کنجد+روغن زیتون
36,000 تومان
34,200 تومان
رولو سبزیجات
قارچ بلنج+فلفل دلمه+گوجه+بادمجان+کدو+پنیر+خمیر+کنجد+روغن زیتون
30,000 تومان
28,500 تومان
لازانیا
گوشت چرخ شده+لازانیا+قارچ بلنج+پنیر
40,000 تومان
38,000 تومان
موساکا یونانی
گوشت چرخ شده+بادمجان+روغن سیر+پنیر
40,000 تومان
38,000 تومان
خوراک مکزیکی
گوشت چرخ شده+ژامبون+فیله گوشت+قارچ بلنج+سس تند
40,000 تومان
38,000 تومان
مرغ مکزیکی
فیله مرغ+قارچ+سس تند
36,000 تومان
34,200 تومان
تاکو
گوشت فیله تکه+قارچ+پنیر+خامه
40,000 تومان
38,000 تومان
چیکن استیک
فیله مرغ+قارچ+پنیر+خامه
37,000 تومان
35,150 تومان
تاکو ویژه
گوشت فیله تکه+قارچ+پنیر+خامه+گردو
44,000 تومان
41,800 تومان

پاستا چیکن آلفردو
پنه ریگاته+فیله مرغ تکه+روغن سیر+خامه+پنیر پارمزان
40,000 تومان
38,000 تومان
پاستاپنه بامرغ
پنه ریگاته+فیله مرغ تکه+قارچ+خامه
38,000 تومان
36,100 تومان

سوپ ویژه پل
7,000 تومان
6,650 تومان
سیب زمینی سرخ شده
14,000 تومان
13,300 تومان
سیب زمینی با پنیر
23,000 تومان
21,850 تومان
سیب زمینی با ژامبون پنیر
27,000 تومان
25,650 تومان
نان سیر
13,000 تومان
12,350 تومان

نوشابه قوطی
4,000 تومان
3,800 تومان
نوشابه خانواده
7,500 تومان
7,125 تومان
دوغ خانواده
8,000 تومان
7,600 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,900 تومان
دلستر قوطی
5,000 تومان
4,750 تومان
دلستر خانواده
7,000 تومان
6,650 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان