خشکه پزی سنتی بروجرد


تمامی محصولات موجود تولید روز و تازه میباشدتلفن تماس : 09128871106

خیابان دانشگاه مابین کوچه 34 و 36نان تست متوسط
14,000 تومان
ناموجود
نان تست بزرگ
16,000 تومان
ناموجود
نان تست کوچک
12,000 تومان
نان تست با آرد جو
18,000 تومان
ناموجود
بامیه کم شیرین نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
بامیه شیرین نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
ارده خام بروجرد نیم کیلو
30,000 تومان
ناموجود
ارده طنابی نیم کیلو
25,000 تومان
ناموجود
حلوا آرده نیم کیلو
25,000 تومان
ناموجود
کلوچه کشمشی نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
کیک تخته ای سنتی نیم کیلو
20,000 تومان
ناموجود
نان جو سوخاری نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
نان چایی علا نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
بیسکوییت های بای نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
سوهان قمی نیم کیلو
30,000 تومان
ناموجود
باقلوا تبریزی رشته خشکار(نیم کیلو)
20,000 تومان
ناموجود
میکادو سنتی(نیم کیلو)
15,000 تومان
ناموجود
بامیه تنوری کم شیرین(نیم کیلو)
15,000 تومان
ناموجود
بیسکویت پنجره ای
12,500 تومان
ناموجود
نارگیلی اعلاء نرم(نیم کیلو)
25,000 تومان
ناموجود

نان خشک سبوس دار نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
نان جو خشک نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود

بیسکوییت ساقه طلایی نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
بیسکوییت نارگیلی نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
بیسکوییت پرتقالی نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
بیسکوییت پنجره ای نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
بیسکوییت کاکائویی نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
ویفر میکادو نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
ویفر میشکا نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود

پای سیب نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود
یزدی نیم کیلو
10,000 تومان
ناموجود
یزدی کاکائویی نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
کیک خانگی نیم کیلو
20,000 تومان
ناموجود
شیرمال سنتی دانه ای
5,000 تومان
ناموجود
نان قندی سنتی نیم کیلو
6,000 تومان
ناموجود
قاق نیم کیلو
12,500 تومان
ناموجود
پیراشکی کاکائویی دانه ای
3,000 تومان
ناموجود
پیراشکی دونات دانه ای
3,000 تومان
پیراشکی سوسیس تنوری دانه ای
5,000 تومان
ناموجود

کلوچه شاهرودی نیم کیلو
10,000 تومان
ناموجود
کلوچه شاهرودی کنجدی نیم کیلو
10,000 تومان
ناموجود
کلوچه ساده نیم کیلو
10,000 تومان
ناموجود