دیزی کباب

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 150,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

سه راه خیام نرسیده به بانک مسکن33233073کوبیده مخصوص سیخی
12,500 تومان
10,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ کوبیده به وزن هر سیخی 150 گرم مجموع 300 گرم و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
31,000 تومان
24,800 تومان
چلو جوجه مخصوص
فیله مرغ مزه دار زعفرانی شده و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
36,000 تومان
28,800 تومان
چلو جوجه ویژه
فیله مرغ مزه دار زعفرانی شده و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
47,500 تومان
38,000 تومان
چلو جوجه ترش
52,500 تومان
42,000 تومان
چلو کباب بختیاری
56,000 تومان
44,800 تومان
چلو جوجه تندار
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو همایونی
81,000 تومان
64,800 تومان
چلو سلطانی
81,000 تومان
64,800 تومان
چلو برگ مخصوص
62,000 تومان
49,600 تومان
چلو چاق کباب
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو جوجه سرده سیر
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو جوجه حلزونی
45,000 تومان
36,000 تومان
چلو زرشک ران ترش
40,000 تومان
32,000 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
47,500 تومان
38,000 تومان
غذای مخصوص قجریه
100,000 تومان
80,000 تومان
چلو جوجه با استخوان
مرغ 900 گرمی کامل
45,500 تومان
36,400 تومان
چلو جوجه ترش
52,500 تومان
42,000 تومان
چلو کباب ترش
69,000 تومان
55,200 تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ کوبیده به وزن هر سیخی 150 گرم مجموع 300 گرم و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
31,000 تومان
24,800 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
3 سیخ کوبیده به وزن هر سیخی 150 گرم مجموع450 گرم و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
43,500 تومان
34,800 تومان
چلو جوجه مخصوص
فیله مرغ مزه دار زعفرانی شده و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
36,000 تومان
28,800 تومان
چلو جوجه ویژه
فیله مرغ مزه دار زعفرانی شده و 450 گرم برنج ایرانی به همراه دورچین مخصوص
47,500 تومان
38,000 تومان
چلو مرغ مخصوص
31,000 تومان
24,800 تومان
چلو وزیری مخصوص
یک سیخ کباب 150 گرم، یک سیخ جوجه کباب 300 گرم به همراه 450 گرم برنج ایرانی و دورچین مخصوص
48,000 تومان
38,400 تومان
چلو وزیری ویژه
2سیخ کباب 140 گرم، یک سیخ جوجه کباب 300 گرم به همراه 450 گرم برنج ایرانی و دورچین مخصوص
60,000 تومان
48,000 تومان
قیمه نثار
35,000 تومان
28,000 تومان
کوبیده با نون و دورچین مخصوص
2 سیخ کوبیده به وزن هر سیخی 150 گرم مجموع 300 گرم به همراه دورچین مخصوص
27,500 تومان
22,000 تومان
چلو قورمه سبزی مخصوص
یک پرس برنج سفید ایرانی با خورشت قرمه سبزی، حاوی حدود 100 گرم گوشت گرم گوساله
25,000 تومان
20,000 تومان

خوراک چاق کباب
45,500 تومان
36,400 تومان
خوراک شیش توپوق
40,000 تومان
32,000 تومان
خوراک جوجه دورچین
31,000 تومان
24,800 تومان
خوراک غورابیچ
30,000 تومان
24,000 تومان
کوبیده مخصوص سیخی
12,500 تومان
10,000 تومان

نوشابه قوطی
6,200 تومان
4,960 تومان
نوشابه زیرو قوطی
6,200 تومان
4,960 تومان
نوشابه اسپرایت قوطی
6,200 تومان
4,960 تومان
نوشابه بطری کوچک
3,750 تومان
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
2,500 تومان
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
6,800 تومان
5,440 تومان
دوغ لیوانی
3,750 تومان
3,000 تومان
دوغ زالی 500 سی سی
9,000 تومان
7,200 تومان
نوشابه خانواده
9,400 تومان
7,520 تومان
نوشابه زیرو خانواده
9,400 تومان
7,520 تومان
آب معدنی بزرگ
5,000 تومان
4,000 تومان
دلستر خانواده
11,500 تومان
9,200 تومان
دوغ زالی خانواده
14,000 تومان
11,200 تومان
دوغ خانواده خوشکوار
11,300 تومان
9,040 تومان
دوغ زالی خانواده گازدار
18,800 تومان
15,040 تومان