نان آرمانی

( خرید بالای 50,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
نان تافتان ويژه (تركيبي از گندم، شير ، ماست و روغن)

قـزوین ، خیابان فلسطین غربی، جنب جهاد کشاورزینان تافتان ساده
450 تومان
کیسه نان
500 تومان