رستوران سعدالسلطنه

خیابان امام خمینی مجموعه گردشگری سعدالسلطنه سرای بهشتیانچیزی برگر
برگر دست ساز ، سس پنیر چدار ، کاهو فرانسه ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
35,000 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
سیب زمینی سرخ شده ، ادویه خانگی مخصوص ، سس قارچ ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
22,000 تومان
میکس سوخاری
تکه های مرغ بدون استخوان ، سیب زمینی سرخ شده ، نان سیر ، سس تارتار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
33,000 تومان
شنیسل مرغ سوخاری
سینه مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، نان سیر ، سس تارتار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
32,000 تومان
فیله مرغ سوخاری
فیله مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، نان سیر ، سس تارتار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
34,000 تومان
میکس سوخاری
تکه های مرغ بدون استخوان ، سیب زمینی سرخ شده ، نان سیر ، سس تارتار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
33,000 تومان

چیکن گریل
سینه مرغ ، سبزیجات ساته شده ، سیب زمینی سرخ شده ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
31,000 تومان

کلاسیک برگر
برگر دست ساز ، کاهو فرانسه ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
33,000 تومان
چیزی برگر
برگر دست ساز ، سس پنیر چدار ، کاهو فرانسه ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
35,000 تومان
اسپایسی برگر
برگر دست ساز ، سس کرم پپر ، کاهو فرانسه ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
37,000 تومان
ایتالین استایل برگر
برگر دست ساز ، سس پستو ، کاهو فرانسه ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
34,000 تومان

چیکن پستو
سینه مرغ تکه ای ، پاستا پنه ، قارچ ، سس پستو ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
34,000 تومان
چیکن آلفردو
سینه مرغ تکه ای ، پاستا پنه ، قارچ ، سس آلفردو ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
32,000 تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری
کاهو ، شنیسل سوخاری ، کروتان ، گوجه چری ، زیتون سیاه ، پنیر پارمزان ، سس سزار اورجینال ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
32,000 تومان
سالاد سزار با رول سوخاری
کاهو ، کوردون بلو مرغ ، کروتان ، گوجه چری ، زیتون سیاه ، پنیر پارمزان ، سس سزار اورجینال ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
32,000 تومان
سالاد سزار با مرغ گریل
کاهو ، مرغ گریل ، کروتان ، گوجه چری ، زیتون سیاه ، پنیر پارمزان ، سس سزار اورجینال ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
30,000 تومان
سالاد فتوش
کاهو ، نان سرخ شده ، پنیر مزه دار شده ، گوجه چری ، خیار سبز ، ریحان ، پنیر پارمزان ، سس انار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
30,000 تومان
سالاد سبز
کاهو ، بروکلی ، خیار ، ریحان ، گوجه چری ، سس سبز ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
26,000 تومان
سالاد روما
کاهو ، پپرونی ، کروتان ، زیتون سیاه ، گوجه چری ، پیاز ، گوجه خشک مزه دار شده ، سس ونیگریت ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
30,000 تومان

سیب زمینی با سس قارچ
سیب زمینی سرخ شده ، ادویه خانگی مخصوص ، سس قارچ ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
22,000 تومان
سیب زمینی ساده
سیب زمینی سرخ شده ، ادویه خانگی مخصوص ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
18,000 تومان
سیب زمینی با سس پنیر چدار
سیب زمینی سرخ شده ، ادویه خانگی مخصوص ، سس پنیر چدار ، از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
24,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
3,000 تومان
نوشابه قوطی فانتا
3,000 تومان
نوشابه قوطی اسپرایت
3,000 تومان
دوغ بدون گاز خشگوار
4,500 تومان
آب معدنی
3,000 تومان