نان لواش ارشیا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:00تا14:00
16:30تا19:30


( خرید بالای 100,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان تبریز رو به روی مسجد سردارنان لواش سبوس دار
1,000 تومان
ناموجود
کیسه نان
1,000 تومان
کیسه نان
1,000 تومان
نان لواش سبوس دار
1,000 تومان
ناموجود
نان مهربانی
جهت همیاری با نیازمندان در شرایط سخت فعلی
1,000 تومان
ناموجود