نان لواش ارشیا

خیابان تبریز رو به روی مسجد سردارکیسه نان
500 تومان
نان لواش سفید
350 تومان
نان لواش سبوس دار
500 تومان
نان لواش شیرین
1,500 تومان
نان لواش جو سبوس
800 تومان
نان لواش شیری
4,500 تومان
نان لواش هیزمی
1,500 تومان
نان لواش شکلاتی
1,500 تومان
نان لواش بدون نمک رژیمی
700 تومان
کیسه نان
500 تومان
آرد کیلویی
3,500 تومان