پروتئینی آرش

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 150,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

فلکه سوم کوثر بلوار بسیج بازارچه گلبرگ جنب رستوران کوثرکالباس خشک 60٪ نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
پنیر پروسس نیم کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
سوسیس 60٪ گوشت 202 نیم کیلو
29,000 تومان
27,550 تومان
خمیر پیتزا بسته ای
13,000 تومان
12,350 تومان
نان تست نان آوران
بزرگ‌
12,000 تومان
11,400 تومان
خیارشور یک کیلو
24,000 تومان
22,800 تومان
خیارشور نیم کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
ترشی مخلوط کلم نیم کیلو
9,000 تومان
8,550 تومان
زیتون شکسته یک کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
زیتون شکسته نیم کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
زیتون کنسروی یک کیلو
32,000 تومان
30,400 تومان
زیتون کنسروی نیم کیلو
16,000 تومان
15,200 تومان
پنیر پروسس یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
پنیر پروسس نیم کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
پنیر ورقه ای یک کیلو
62,000 تومان
58,900 تومان
پنیر ورقه ای نیم کیلو
31,000 تومان
29,450 تومان
خمیر پیتزا بسته ای
13,000 تومان
12,350 تومان
قارچ یک کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
قارچ نیم کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
ناگت مرغ یک کیلو
58,000 تومان
55,100 تومان
ناگت مرغ نیم کیلو
29,000 تومان
27,550 تومان
فلافل یک کیلو
38,000 تومان
36,100 تومان
فلافل نیم کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
سوسیس 60٪ گوشت 202 یک کیلو
57,000 تومان
54,150 تومان
سوسیس 60٪ گوشت 202 نیم کیلو
29,000 تومان
27,550 تومان
سوسیس رستورانی 202 یک کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
سوسیس رستورانی 202 نیم کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
کوکتل مرغ یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
کوکتل مرغ نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
سوسیس آلمانی یک کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
سوسیس آلمانی نیم کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
سوسیس بلغاری 202 یک کیلو
53,000 تومان
50,350 تومان
سوسیس بلغاری 202 نیم کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
کالباس خشک 60٪ یک کیلو
50,000 تومان
47,500 تومان
کالباس خشک 60٪ نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
کالباس 90٪ گوشت یک کیلو
85,000 تومان
80,750 تومان
کالباس 90٪ گوشت نیم کیلو
42,000 تومان
39,900 تومان
کالباس 90٪ مرغ یک کیلو
65,000 تومان
61,750 تومان
کالباس 90٪ مرغ نیم کیلو
32,000 تومان
30,400 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60٪ یک کیلو
62,000 تومان
58,900 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60٪ نیم کیلو
31,000 تومان
29,450 تومان
كوكتل پنيری گوشتیران
٦٠٪؜ گوشت
68,000 تومان
64,600 تومان
شنیسل سوخاری ۲۰۲
یک کیلویی
60,000 تومان
57,000 تومان
کوردن بلو ب.آ
یک کیلویی
90,000 تومان
85,500 تومان
کوردن بلو ب.آ
45,000 تومان
42,750 تومان
فیله سوخاری ب.آ
یک‌کیلویی
95,000 تومان
90,250 تومان
فیله سوخاری ب.آ
نیم کیلویی
48,000 تومان
45,600 تومان
ذرت مکزیکی
فله ای
15,000 تومان
14,250 تومان
نخود فرنگی
فله ای
15,000 تومان
14,250 تومان
مخلوط سبزیجات
فله ای
15,000 تومان
14,250 تومان
نان باگت
۵ عدد
3,000 تومان
2,850 تومان
نان برکی
۵ عدد
2,500 تومان
2,375 تومان
نان لقمه ای باگت
۵ عدد
2,500 تومان
2,375 تومان
نان تست نان آوران
بزرگ‌
12,000 تومان
11,400 تومان
نان تست نان آوران
کوچک
8,500 تومان
8,075 تومان
کوکتل دودی گوشتیران
75,000 تومان
71,250 تومان
هات داگ گوشتیران
۷۰٪
70,000 تومان
66,500 تومان
هات داگ گوشت‌ ۲۰۲
۸۰٪
88,000 تومان
83,600 تومان
کوکتل گوشت ویژه گوشتیران
۵۵٪
65,000 تومان
61,750 تومان
پنیر پیتزا دالیا
نیم کیلویی
48,000 تومان
45,600 تومان
همبرگر دستی
۶۰٪ گوشت یک‌ کیلویی
31,000 تومان
29,450 تومان
ترشی لیته
یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
کلم شور
یک کیلویی
20,000 تومان
19,000 تومان

جگر مرغ
8,000 تومان
7,600 تومان
دل مرغ
10,500 تومان
9,975 تومان
سینه مرغ بدون پوست
قیمت ب‌روز محاسبه میشود
100 تومان
95 تومان
ران‌ مرغ با پوست
قیمت ب روز محاسبه میگردد
100 تومان
95 تومان