پروتئینی آرش

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 120,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

فلکه سوم کوثر بلوار بسیج بازارچه گلبرگ جنب رستوران کوثرخیارشور یک کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
خیارشور نیم کیلو
6,500 تومان
6,175 تومان
ترشی مخلوط کلم نیم کیلو
6,000 تومان
5,700 تومان
زیتون شکسته یک کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
زیتون شکسته نیم کیلو
6,500 تومان
6,175 تومان
زیتون کنسروی یک کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
زیتون کنسروی نیم کیلو
9,500 تومان
9,025 تومان
زیتون بی هسته یک کیلو
24,000 تومان
22,800 تومان
زیتون بی هسته نیم کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
پنیر پروسس یک کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
پنیر پروسس نیم کیلو
17,000 تومان
16,150 تومان
پنیر ورقه ای یک کیلو
38,000 تومان
36,100 تومان
پنیر ورقه ای نیم کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
خمیر پیتزا بسته ای
9,000 تومان
8,550 تومان
قارچ یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
قارچ نیم کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
شامی کباب 60٪ گوشت یک کیلو
60,000 تومان
57,000 تومان
شامی کباب 60٪ گوشت نیم کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
کتلت گوشت یک کیلو
58,000 تومان
55,100 تومان
کتلت گوشت نیم کیلو
29,000 تومان
27,550 تومان
ناگت مرغ یک کیلو
43,000 تومان
40,850 تومان
ناگت مرغ نیم کیلو
21,500 تومان
20,425 تومان
ناگت فلافل یک کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
ناگت فلافل نیم کیلو
13,500 تومان
12,825 تومان
سوسیس 60٪ گوشت 202 یک کیلو
38,000 تومان
36,100 تومان
سوسیس 60٪ گوشت 202 نیم کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
سوسیس رستورانی 202 یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
سوسیس رستورانی 202 نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
کوکتل مرغ یک کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
کوکتل مرغ نیم کیلو
11,500 تومان
10,925 تومان
سوسیس آلمانی یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
سوسیس آلمانی نیم کیلو
9,000 تومان
8,550 تومان
سوسیس بلغاری 202 یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
سوسیس بلغاری 202 نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
کالباس خشک 60٪ یک کیلو
38,000 تومان
36,100 تومان
کالباس خشک 60٪ نیم کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
کالباس 90٪ گوشت یک کیلو
50,000 تومان
47,500 تومان
کالباس 90٪ گوشت نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
کالباس 90٪ مرغ یک کیلو
47,000 تومان
44,650 تومان
کالباس 90٪ مرغ نیم کیلو
23,500 تومان
22,325 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60٪ یک کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60٪ نیم کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
کالباس مرغ مارتادلا 40٪ یک کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
کالباس مرغ مارتادلا 40٪ نیم کیلو
11,500 تومان
10,925 تومان
سوسيس هات داگ ٢٠٢
گوشت ٦٠٪؜
300,000 تومان
285,000 تومان
كوكتل پنيرى ٢٠٢
٦٠٪؜ گوشت
55,000 تومان
52,250 تومان