طباخی افتخارجو

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار شمالی جنب کوچه نیسارانکله پاچه کامل یک دست
95,000 تومان
زبان
25,000 تومان
بناگوش
15,000 تومان
چشم
5,000 تومان
پاچه دانه ای
10,000 تومان
کله پاچه کامل یک دست
95,000 تومان
پک 1
بناگوش یک کله کامل و چشم+2 عدد پاچه و مغز
75,000 تومان
پک2
بناگوش یک کله کامل و چشم+2 عدد پاچه و زبان
85,000 تومان
چشم
5,000 تومان
پاچه دانه ای
10,000 تومان
مغز
15,000 تومان
بناگوش
15,000 تومان
زبان
25,000 تومان