طباخی افتخارجو

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار شمالی جنب کوچه نیسارانکله پاچه کامل یک دست
95,000 تومان
پک 1
بناگوش یک کله کامل و چشم+2 عدد پاچه و مغز
75,000 تومان
پک2
بناگوش یک کله کامل و چشم+2 عدد پاچه و زبان
85,000 تومان
چشم
5,000 تومان
پاچه دانه ای
10,000 تومان
مغز
15,000 تومان
بناگوش
15,000 تومان
زبان
25,000 تومان