سوغات گیلان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی ما بین چهارراه محمد رسول الله و قنادی گنج شیرینرب آلوچه محلی نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
چای سبز نیم کیلو
22,500 تومان
21,375 تومان
رب انار محلی نیم کیلو
22,500 تومان
21,375 تومان
چای ممتاز سرگل بهار یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
چای ممتاز سرگل بهار یک کیلو
27,500 تومان
26,125 تومان
چای قلم لیزری یک کیلو
45,000 تومان
42,750 تومان
چای قلم لیزری نیم کیلو
22,500 تومان
21,375 تومان
چای قلم ریز ممتاز یک کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
چای قلم ریز ممتاز نیم کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
چای قلم درجه یک یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
چای قلم درجه یک نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
چای قلم درجه دو یک کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
چای قلم درجه دو نیم کیلو
13,500 تومان
12,825 تومان
چای سبز یک کیلو
45,000 تومان
42,750 تومان
چای سبز نیم کیلو
22,500 تومان
21,375 تومان
گل گاو زبان 50 گرم
17,500 تومان
16,625 تومان

زیتون شکسته روغن دار یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
زیتون شکسته روغن دار نیم کیلو
9,000 تومان
8,550 تومان
زیتون کنسروی متوسط یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
زیتون کنسروی متوسط نیم کیلو
9,000 تومان
8,550 تومان
زیتون کنسروی گوشتی یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
زیتون کنسروی گوشتی نیم کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
زیتون بی هسته یک کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
زیتون بی هسته نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
روغن زیتون خالص 490 گرمی
38,000 تومان
36,100 تومان

رب انار محلی یک کیلو
45,000 تومان
42,750 تومان
رب انار محلی نیم کیلو
22,500 تومان
21,375 تومان
رب آلوچه محلی یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
رب آلوچه محلی نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
دسر آلبالو یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
دسر آلبالو نیم کیلو
12,500 تومان
11,875 تومان
دسر آلو ترش یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
دسر آلو ترش نیم کیلو
12,500 تومان
11,875 تومان
دسر گیلاس یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
دسر گیلاس نیم کیلو
12,500 تومان
11,875 تومان
دسر زردآلو یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
دسر زردآلو نیم کیلو
12,500 تومان
11,875 تومان
ترشی کلم یک کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
ترشی کلم نیم کیلو
5,000 تومان
4,750 تومان
ترشی کلم شور یک کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
ترشی کلم شور نیم کیلو
7,000 تومان
6,650 تومان