سوغات گیلان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی ما بین چهارراه محمد رسول الله و قنادی گنج شیرینرب انار محلی نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
چای ممتاز سرگل بهار یک کیلو
72,000 تومان
68,400 تومان
چای ممتاز سرگل بهار نیم کیلو
37,000 تومان
35,150 تومان
چای قلم لیزری یک کیلو
67,000 تومان
63,650 تومان
چای قلم لیزری نیم کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
چای قلم ریز ممتاز یک کیلو
67,000 تومان
63,650 تومان
چای قلم ریز ممتاز نیم کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
چای قلم درجه یک یک کیلو
60,000 تومان
57,000 تومان
چای قلم درجه یک نیم کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
چای قلم درجه دو یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
چای قلم درجه دو نیم کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
چای سبز یک کیلو
57,000 تومان
54,150 تومان
چای سبز نیم کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
گل گاو زبان 50 گرم
17,500 تومان
16,625 تومان

زیتون شکسته روغن دار یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
زیتون شکسته روغن دار نیم کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
زیتون کنسروی متوسط یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
زیتون کنسروی متوسط نیم کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
زیتون کنسروی گوشتی یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
زیتون کنسروی گوشتی نیم کیلو
10,000 تومان
9,500 تومان
روغن زیتون خالص 490 گرمی
38,000 تومان
36,100 تومان
روغن زیتون ۱.۲۰۰گرمی خالص
85,000 تومان
80,750 تومان

رب انار محلی یک کیلو
50,000 تومان
47,500 تومان
رب انار محلی نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
رب آلوچه محلی یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
رب آلوچه محلی نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
دسر آلبالو یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
دسر آلبالو نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
دسر آلو ترش یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
دسر آلو ترش نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
دسر گیلاس یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
دسر گیلاس نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
دسر زردآلو یک کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
دسر زردآلو نیم کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
ترشی کلم یک کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
ترشی کلم نیم کیلو
6,000 تومان
5,700 تومان
ترشی کلم شور یک کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
ترشی کلم شور نیم کیلو
7,000 تومان
6,650 تومان
دلار محلی،ظرف متوسط
ترکیب ۴نوع سبزی معطر محلی کوتکوتی،خال واش و..
19,000 تومان
18,050 تومان
دلار محلی، ظرف کوچک
16,000 تومان
15,200 تومان

لپه آذرشهر ۱کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
عدس پاک شده ۱کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
نخود آبگوشتی کرمانشاه ۱کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
لوبیا چیتی الموت ۱کیلو
23,500 تومان
22,325 تومان
لوبیا سفید۱کیلو
23,000 تومان
21,850 تومان
کشمش پلویی۱کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
خرما زاهدی اعلا اکیلو
20,000 تومان
19,000 تومان

عسل دشت نیم کیلو
37,000 تومان
35,150 تومان
عسل دشت ۱کیلویی
74,000 تومان
70,300 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف کوچک
60,000 تومان
57,000 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف بزرگ
130,000 تومان
123,500 تومان
کره بادام آستانه ظرفی متوسط
25,000 تومان
23,750 تومان
کره بادام و فندق ونوتلا ظرفی متوسط
27,000 تومان
25,650 تومان
عسل چهل گیاه،۱کیلویی
ترکیب چند گیاه.اویشن،گون ،قنقال و....
125,000 تومان
118,750 تومان
عسل چهل گیاه.نیم کیلویی
62,500 تومان
59,375 تومان