سوغات گیلان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی ما بین چهارراه محمد رسول الله و قنادی گنج شیرینچای ممتاز سرگل بهار یک کیلو
72,000 تومان
68,400 تومان
چای ممتاز سرگل بهار نیم کیلو
37,000 تومان
35,150 تومان
چای قلم لیزری یک کیلو
67,000 تومان
63,650 تومان
چای قلم لیزری نیم کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
چای قلم ریز ممتاز یک کیلو
67,000 تومان
63,650 تومان
چای قلم ریز ممتاز نیم کیلو
34,000 تومان
32,300 تومان
چای قلم درجه یک یک کیلو
60,000 تومان
57,000 تومان
چای قلم درجه یک نیم کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
چای قلم درجه دو یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
چای قلم درجه دو نیم کیلو
27,000 تومان
25,650 تومان
چای سبز یک کیلو
57,000 تومان
54,150 تومان
چای سبز نیم کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
گل گاو زبان 50 گرم
17,500 تومان
16,625 تومان

زیتون شکسته روغن دار یک کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
زیتون شکسته روغن دار نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
زیتون کنسروی متوسط یک کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
زیتون کنسروی متوسط نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
زیتون کنسروی گوشتی یک کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
زیتون کنسروی گوشتی نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
زیتون بی هسته نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
روغن زیتون خالص 490 گرمی
45,000 تومان
42,750 تومان
روغن زیتون ۱.۲۰۰گرمی خالص
90,000 تومان
85,500 تومان

رب آلوچه محلی یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
رب آلوچه محلی نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر آلبالو یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر آلبالو نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر آلو ترش یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر آلو ترش نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر گیلاس یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر گیلاس نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر زردآلو یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر زردآلو نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
ترشی کلم یک کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
ترشی کلم نیم کیلو
6,000 تومان
5,700 تومان
ترشی کلم شور یک کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
ترشی کلم شور نیم کیلو
7,000 تومان
6,650 تومان
دلار محلی، ظرف کوچک
16,000 تومان
15,200 تومان

لپه آذرشهر ۱کیلو
25,500 تومان
24,225 تومان
عدس پاک شده ۱کیلو
24,500 تومان
23,275 تومان
نخود آبگوشتی کرمانشاه ۱کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
لوبیا چیتی الموت ۱کیلو
25,500 تومان
24,225 تومان
لوبیا سفید۱کیلو
25,500 تومان
24,225 تومان
کشمش پلویی۱کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
خرما زاهدی اعلا اکیلو
22,000 تومان
20,900 تومان

عسل دشت نیم کیلو
37,000 تومان
35,150 تومان
عسل دشت ۱کیلویی
74,000 تومان
70,300 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف کوچک
60,000 تومان
57,000 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف بزرگ
130,000 تومان
123,500 تومان
کره بادام و فندق ونوتلا ظرفی متوسط
27,000 تومان
25,650 تومان
عسل چهل گیاه،۱کیلویی
ترکیب چند گیاه.اویشن،گون ،قنقال و....
125,000 تومان
118,750 تومان
عسل چهل گیاه.نیم کیلویی
62,500 تومان
59,375 تومان

مربا تمشک محلی.شیشه کوچک
17,000 تومان
16,150 تومان
مربا شقاقل محلی،شیشه کوچک
25,000 تومان
23,750 تومان
مربا بهار نارنج محلی.شیشه کچک
19,000 تومان
18,050 تومان
مربا بالنگ محلی،شیشه کوچک
19,000 تومان
18,050 تومان