سوغات گیلان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی ما بین چهارراه محمد رسول الله و قنادی گنج شیرینچای ممتاز سرگل بهاره ۱۴۰۰ یک کیلو
110,000 تومان
104,500 تومان
چای ممتاز سرگل بهاره۱۴۰۰ نیم کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
چای قلم لیزری بهاره۱۴۰۰یک کیلو
100,000 تومان
95,000 تومان
چای قلم لیزری بهاره ۱۴۰۰ نیم کیلو
50,000 تومان
47,500 تومان
چای قلم ریز ممتازبهاره۱۴۰۰ یک کیلو
85,000 تومان
80,750 تومان
چای قلم ریز ممتازبهاره ۱۴۰۰ نیم کیلو
42,500 تومان
40,375 تومان
چای قلم درجه یک بهاره ۱۴۰۰یک کیلو
80,000 تومان
76,000 تومان
چای قلم درجه یک بهاره ۱۴۰۰نیم کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
چای سبز یک کیلو
75,000 تومان
71,250 تومان
چای سبز نیم کیلو
37,500 تومان
35,625 تومان
گل گاو زبان 50 گرم
17,500 تومان
16,625 تومان
گل گاوزبان
۱۰۰گرمی
35,000 تومان
33,250 تومان

زیتون شکسته روغن دار یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
زیتون شکسته روغن دار نیم کیلو
27,500 تومان
26,125 تومان
زیتون کنسروی متوسط یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
زیتون کنسروی متوسط نیم کیلو
27,500 تومان
26,125 تومان
زیتون کنسروی گوشتی یک کیلو
55,000 تومان
52,250 تومان
زیتون کنسروی گوشتی نیم کیلو
27,500 تومان
26,125 تومان
روغن زیتون ۱.۲۰۰گرمی خالص
170,000 تومان
161,500 تومان
روغن زیتون فرابکر
۸۵۰ گرمی
120,000 تومان
114,000 تومان

رب انار محلی ترش
۱کیلو
80,000 تومان
76,000 تومان
رب انار محلی ترش
نیم کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
دسر آلبالو یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر آلبالو نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر آلو ترش یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر آلو ترش نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر گیلاس یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر گیلاس نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
دسر زردآلو یک کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
دسر زردآلو نیم کیلو
17,500 تومان
16,625 تومان
رب انار محلی ملس
۱کیلو
80,000 تومان
76,000 تومان
رب انار محلی ملس
نیم کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
سرکه سیب
۱۲۰۰گرمی
35,000 تومان
33,250 تومان

لپه آذرشهر ۱کیلو
45,500 تومان
43,225 تومان
عدس پاک شده ۱کیلو
32,000 تومان
30,400 تومان
لوبیا قرمز درجه ۱ یک کیلو
32,500 تومان
30,875 تومان
نخود آبگوشتی کرمانشاه ۱کیلو
32,000 تومان
30,400 تومان
لوبیا چیتی الموت ۱کیلو
40,000 تومان
38,000 تومان
لوبیا سفید۱کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
کشمش پلویی۱کیلو
35,000 تومان
33,250 تومان
خرما زاهدی اعلا اکیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
لوبیا کشاورزی
۱کیلو کشاورزی دست چین
37,000 تومان
35,150 تومان
خرما رطب
21,000 تومان
19,950 تومان
خرما لگدی اصل
45,000 تومان
42,750 تومان
خرما کبکاب
35,000 تومان
33,250 تومان
خرما خاصوئی خشک
۱کیلو
30,000 تومان
28,500 تومان
انجیر خشک استهبان
۱کیلویی
150,000 تومان
142,500 تومان
انجیر خشک استهبان
نیم کیلویی
75,000 تومان
71,250 تومان
توت خشک مشهدی
۱ کیلویی
210,000 تومان
199,500 تومان
توت خشک مشهدی
نیم کیلویی
105,000 تومان
99,750 تومان
مغز گردو سفید
۱کیلویی
250,000 تومان
237,500 تومان
مغز گردو سفید
نیم کیلویی
125,000 تومان
118,750 تومان

عسل دشت نیم کیلو
42,500 تومان
40,375 تومان
عسل دشت ۱کیلویی
85,000 تومان
80,750 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف کوچک
75,000 تومان
71,250 تومان
عسل گیاهی قنقال ظرف بزرگ
150,000 تومان
142,500 تومان
کره بادام زمینی
نیم کیلویی
48,000 تومان
45,600 تومان
عسل چهل گیاه،۱کیلویی
ترکیب چند گیاه.اویشن،گون ،قنقال و....
140,000 تومان
133,000 تومان
عسل چهل گیاه.نیم کیلویی
70,000 تومان
66,500 تومان

مربا تمشک محلی.شیشه کوچک
20,000 تومان
19,000 تومان
مربا شقاقل محلی،شیشه کوچک
28,000 تومان
26,600 تومان
مربا بهار نارنج محلی.شیشه کچک
20,000 تومان
19,000 تومان
مربا بالنگ محلی،شیشه کوچک
20,000 تومان
19,000 تومان

بادام محلی آستانه اشرفیه
۱ کیلویی درشت
85,000 تومان
80,750 تومان
بادام محلی آستانه اشرفیه
نیم کیلویی درشت
42,500 تومان
40,375 تومان
بادام ریز محلی
۱کیلویی
65,000 تومان
61,750 تومان
بادام ریز محلی
نیم کیلو
32,500 تومان
30,875 تومان
بادام قزوین
۱کیلویی
50,000 تومان
47,500 تومان
بادام قزوین
نیم کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
بادام پوستی آستانه اشرفیه
۱کیلویی
65,000 تومان
61,750 تومان
بادام پوستی آستانه اشرفیه
نیم کیلو
32,500 تومان
30,875 تومان