امیر

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 250,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارصد دستگاه بلوار حکیم رو به روی کلانتری 15چلو کباب کوبیده زعفرانی مخصوص ۳۰۰گرم(3سیخ)
بهمراه برنج گوجه نارنج کره
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو جوجه مخصوص ۴۰۰گرم (2سیخ)
شنیسل بدون استخوان بهمراه برنج گوجه نارنج کره
60,000 تومان
48,000 تومان
چلو جوجه مخلوط
یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرم و یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم بهمراه برنج گوجه نارنج کره
50,000 تومان
40,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
60,000 تومان
48,000 تومان
چلو کباب شف
۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده بهمراه برنج و گوجه و نارنج و کره
50,000 تومان
40,000 تومان
چلو کباب نگینی
50,000 تومان
40,000 تومان

چلو جوجه کباب معمولی ۲۰۰گرم
بهمراه برنج نارنج گوجه کره
35,000 تومان
28,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی ۲سیخ ۲۰۰گرم
بهمراه برنج گوجه و نارنج کره
35,000 تومان
28,000 تومان
قیمه نثار قزوین
42,000 تومان
33,600 تومان
کوبیده مخصوص ۱۲۰ گرم بدون گوجه بهمراه نارنج
17,000 تومان
13,600 تومان
جوجه سیخی ۲۰۰ گرمی بدون گوجه بهمراه نارنج
24,000 تومان
19,200 تومان
گوجه سیخی ۴ عدد
۴ عدد گوجه کبابی
6,000 تومان
4,800 تومان

ماست موسیر
5,000 تومان
4,000 تومان
زیتون پرورده
7,000 تومان
5,600 تومان
نان سنگک
1,500 تومان
1,200 تومان

نوشابه بطری کوچک
5,000 تومان
4,000 تومان
نوشابه قوطی
7,000 تومان
5,600 تومان
نوشابه خانواده
12,000 تومان
9,600 تومان
دلستر خانواده ۱/۵لیتری
15,000 تومان
12,000 تومان
دوغ خانواده
15,000 تومان
12,000 تومان
دوغ لیوانی
5,000 تومان
4,000 تومان