کرمانی

قزوین ، خیابان ولیعصر، خیابان شاهدچلو جوجه کباب معمولی
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
23,000 تومان

قیمه نثار مخصوص
31,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
19,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله مخصوص
49,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله ویژه
45,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
4نفره
200,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
28,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
سه سیخ
33,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
34,000 تومان
چلو کباب کوبیده مراکشی ویژه
34,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص ویژه
59,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص ویژه
74,000 تومان
چلو کباب برگ سلطانی مخصوص ویژه
84,000 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص ویژه
64,000 تومان
شیرین پلو
جمعه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
35,000 تومان
ناموجود
استامبولی مخصوص
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
20,000 تومان
ناموجود
باقالی پلوباسردست گوسفندی
4نفره
200,000 تومان
قورمه سبزی مخصوص
16,000 تومان
چلوکباب ترش ویژه
70,000 تومان

کوفته (هر عدد)
8,000 تومان
سوپ جو بزرگ
5 نفره
18,000 تومان
سوپ جو کوچک
3 نفره
13,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان
ماست و خیار
3,000 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان

خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
71,000 تومان
خوراک سلطانی مخصوص
بدون برنج
81,000 تومان
خوراک کباب ترش مخصوص
بدون برنج
67,000 تومان
خوراک کباب بختیاری مخصوص
بدون برنج
56,000 تومان
خوراک کباب کوبیده مراکشی
بدون برنج
30,000 تومان
کوبیده سیخی
10,000 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص
بدون برنج
25,000 تومان
خوراک کباب وزیری
30,000 تومان

نوشابه قوطی
2,900 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ قوطی
3,500 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
5,000 تومان
آب بزرگ
2,000 تومان