پروتئینی تهران

( خرید بالای 30,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان مجاهد،نبش کوچه حجتکالباس خشک معمولی نیم کیلو
14,000 تومان
تخم مرغ شانه ای
18,000 تومان
الویه ویشتا ژامبون و مرغ
250 گرم
6,800 تومان
زیتون کنسروی طارم یک کیلو
13,000 تومان
سوسیس آلمانی معمولی 40%یک کیلو
11,000 تومان
سوسیس آلمانی معمولی نیم کیلو
5,500 تومان
سوسیس آلمانی مخصوص یک کیلو
13,000 تومان
سوسیس آلمانی مخصوص نیم کیلو
6,500 تومان
سوسیس آلمانی ویژه یک کیلو
15,000 تومان
سوسیس آلمانی ویژه نیم کیلو
7,500 تومان
کوکتل معمولی یک کیلو
13,000 تومان
کوکتل معمولی نیم کیلو
6,500 تومان
کوکتل کخصوص یک کیلو
16,000 تومان
کوکتل مخصوص نیم کیلو
8,000 تومان
کوکتل ویژه یک کیلو
17,000 تومان
کوکتل ویژه نیم کیلو
8,500 تومان
کوکتل پنیر 70 % یک کیلو
45,000 تومان
کوکتل پنیر 70 % نیم کیلو
22,500 تومان
هات داگ معمولی یک کیلو
21,000 تومان
هات داگ معمولی نیم کیلو
10,500 تومان
هات داگ مخصوص یک کیلو
25,000 تومان
هات داگ مخصوص نیم کیلو
12,500 تومان
هات داگ ویژه فرانکفورت یک کیلو
29,000 تومان
هات داگ ویژه فرانکفورت نیم کیلو
14,500 تومان
ژامبون مرغ مخصوص یک کیلو
43,000 تومان
ژامبون مرغ مخصوص نیم کیلو
21,500 تومان
ژامبون مرغ ویژه یک کیلو
48,000 تومان
ژامبون مرغ ویژه نیم کیلو
24,000 تومان
ژامبون قارچ و مرغ ویژه یک کیلو
34,000 تومان
ژامبون قارچ و مرغ ویژه نیم کیلو
17,000 تومان
ژامبون مرغ معمولی یک کیلو
33,000 تومان
ژامبون مرغ معمولی نیم کیلو
16,500 تومان
ژامبون گوشت 90%ویژه یک کیلو
48,000 تومان
ژامبون گوشت 90% مخصوص یک کیلو
45,000 تومان
ژامبون گوشت 90% ویژه نیم کیلو
24,000 تومان
ژامبون گوشت 90% مخصوص نیم کیلو
22,500 تومان
ژامبون گوشت 80% یک کیلو
42,000 تومان
ژامبون گوشت 80% نیم کیلو
21,000 تومان
کالباس خشک ویژه یک کیلو
35,000 تومان
کالباس خشک ویژه نیم کیلو
17,500 تومان
کالباس خشک معمولی یک کیلو
28,000 تومان
کالباس خشک معمولی نیم کیلو
14,000 تومان
کالباس خشک خانواده دانه ای
11,500 تومان
کالباس مارتادلا خانواده دانه ای
9,500 تومان
تخم مرغ شانه ای
18,000 تومان
رب شیشه ای چین چین 800 گرمی
10,000 تومان
شیره انگور خانگی درجه یک کیلویی
25,000 تومان
روغن 1/5 لیتری طبیعت (سرخ کردنی)
13,000 تومان
روغن 1/5 لیتری طبیعت آفتابگردان
12,500 تومان
روغن 3 لیتری طبیعت سرخ کردنی
26,000 تومان
تن ماهی طبیعت
13,500 تومان
تن ماهی تحفه 180 گرمی
14,000 تومان
تن ماهی پولک 180 گرمی
14,500 تومان
ناموجود
کنسرو لوبیا 380گرمی
6,500 تومان
کنسرو نخود 380 گرمی
6,500 تومان
کنسرو ذرت
10,000 تومان
کنسرو خاویار بادمجان
6,500 تومان
لازانیا نیمه آماده زر ماکارون
7,000 تومان
همبرگر 30% معمولی 500 گرمی
8,000 تومان
همبرگر 60%مخصوص 500 گرمی
15,000 تومان
کباب لقمه معمولی 500 گرمی
9,500 تومان
کباب لقمه مخصوص 500 گرمی
12,000 تومان
کباب لقمه ویژه 500 گرمی
16,000 تومان
فلافل نیم کیلویی
10,000 تومان
فلافل یک کیلویی
16,000 تومان
فلافل یک کیلویی گوشتیران
30,000 تومان
پنیر پیتزا درجه یک ، یک کیلو
30,000 تومان
پنیر پیتزا درجه یک نیم کیلو
15,000 تومان
خمیر پیتزا شیرآوران 4 عدد
8,000 تومان
ناگت مرغ یک کیلو
30,000 تومان
ناگت مرغ نیم کیلو
15,000 تومان
ذرت مکزیکی یک کیلو
22,000 تومان
ذرت مکزیکی نیم کیلو
11,000 تومان
ماکارونی 700 گرمی زرماکارون
5,400 تومان
ماکارونی یک کیلویی زرماکارون
7,500 تومان
ماکارونی 500 گرمی مک
4,000 تومان
نان تست سبوس دار
7,000 تومان
نان تست 7 غله
9,000 تومان
نان باگت دانه ای
450 تومان
خیارشور ویژه یک کیلو
12,000 تومان
خیارشور ویژه نیم کیلو
6,000 تومان
خیارشور 250 گرمی
3,000 تومان
قارچ درجه یک ملارد یک کیلو
15,000 تومان
قارچ درجه یک ملارد 500 گرمی
7,500 تومان
کنسرو خورشت قورمه سبزی
11,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه
11,000 تومان
روغن 800گرمی
7,800 تومان

نوشابه خانواده کوکا
3,800 تومان
نوشابه شیشه ای کوکا
2,000 تومان
دوغ عالیس خانواده
6,500 تومان
دوغ کدوک خانواده
6,500 تومان
دلستر خانواده هی دی
6,000 تومان
لیموناد خانواده
3,500 تومان
دلستر عالیس
6,500 تومان

سس تک نفر دانه ای
250 تومان
سس تک نفره خردل و سیر
400 تومان
سس فرانسه هزار جزیره دلپذیر 450 گرمی
8,500 تومان
سس فرانسوی هزارجزیره دلوسه 450 گرمی
8,000 تومان
سس فرانسوی هزار جزیره هشتادوهشت 450 گرمی
6,000 تومان
سس کچاپ تند دلوسه
7,500 تومان
سس کچاپ معمولی دلوسه
7,500 تومان
سس خرسی کچاپ معمولی هشتادوهشت
5,000 تومان
سس خرسی کچاپ تند هشتادوهشت
5,000 تومان
سس موشکی کچاپ معمولی هشتاد و هشت
5,500 تومان
سس موشکی کچاپ تند هشتاد و هشت
5,500 تومان
سس مایونز 280 گرمی دلپذیر
6,000 تومان
سس مایونز 240 گرمی تبرک
4,500 تومان
سس مایونز 260 گرمی بهروز
5,000 تومان
مایونز کم چرب 450 گرمی دلپذیر
8,000 تومان
مایونز پرچرب 450 گرمی دلپذیر
9,000 تومان
مایونز پرچرب 900 گرمی تبرک
17,500 تومان
مایونز پرچرب 900 گرمی دلپذیر
17,500 تومان
مایونز کم چرب 900 گرمی دلوسه
11,000 تومان
مایونز پر چرب 900 گرمی دلوسه
15,500 تومان
سس کچاپ دلپذیر
8,000 تومان