میوه بهار

چهارراه محمد رسول اللههندوانه سرخس کیلویی
هندوانه کمتر پنج کیلو نداریم
3,000 تومان
هلو انجیری زعفرانی تبریز یک کیلو
18,000 تومان
خربز یک کیلو
خربزه کمتر از 3 کیلو نیست
6,500 تومان
سیب گلاب اصل یک کیلو
16,000 تومان
خیار سبزبوته نو یک کیلو
7,500 تومان
موز یک کیلو
22,000 تومان
خیار سبزبوته نو یک کیلو
7,500 تومان
خیار سبزرویال یک کیلو
8,500 تومان
لیمو ترش سنگی برزیلی نیم کیلو
10,000 تومان
کاهو سالادی یک کیلو
6,000 تومان
کاهو معمولی یک کیلو
4,000 تومان
گوجه فرنگی بوته ای شیرازی یک کیلو
4,000 تومان
بادمجان گلخانه یک کیلو
7,500 تومان
کدو یک کیلو
7,000 تومان
سبزی خوردن پاک شده 300 گرمی
5,000 تومان
آبغوره طبیعی یک و نیم لیتری
18,000 تومان
قارچ فله ای نیم کیلو
10,500 تومان
سیب زمینی تازه یک کیلو
4,000 تومان
پیاز زرد یک کیلو
3,000 تومان
هویج فرنگی یک کیلو
6,000 تومان
کلم سفید یک کیلو
4,000 تومان
کلم بنفش یک کیلو
4,500 تومان
فلفل دلمه سبز گلخانه نیم کیلو
4,000 تومان
پیاز سفید تازه یک کیلو
3,000 تومان
سیر خشک تازه نیم کیلو
15,000 تومان
هندوانه سرخس کیلویی
هندوانه کمتر پنج کیلو نداریم
3,000 تومان
طالبی یک کیلو
6,500 تومان
خربز یک کیلو
خربزه کمتر از 3 کیلو نیست
6,500 تومان
هلو انجیری زعفرانی تبریز یک کیلو
18,000 تومان
هلو هسته جدا یک کیلو
18,000 تومان
انگور شانی قزوین یک کیلو
18,000 تومان
شبرنگ یک کیلو
15,000 تومان
سیب گلاب اصل یک کیلو
16,000 تومان
انگور شیرازی یک کیلو
13,000 تومان
انگور عسگری یک کیلو
15,000 تومان
گلابی بیروتی یک کیلو
28,000 تومان
انجیر سیاه یک کیلو
14,000 تومان
انجیر سفید یک کیلو
16,000 تومان