کافه بستنی آلما

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه رو به روی کوچه 36 مهاجرآب طالبی بستنی
9,000 تومان
7,650 تومان
آب توت فرنگی
12,000 تومان
10,200 تومان
آب شاه توت
13,000 تومان
11,050 تومان
شاه توت بستنی
13,000 تومان
11,050 تومان
آب انار
13,000 تومان
11,050 تومان
آناناس بستنی
13,000 تومان
11,050 تومان
آب آلبالو
6,000 تومان
5,100 تومان
آب پرتغال آناناس
14,000 تومان
11,900 تومان
آب پرتغال شاتوت
14,000 تومان
11,900 تومان
آب پرتغال بنا به فصل
12,000 تومان
10,200 تومان

شیر موز
6,000 تومان
5,100 تومان
شیر موز مخصوص
12,000 تومان
10,200 تومان
شیر موز ویژه
18,000 تومان
15,300 تومان
شیر موز پسته ویژه
22,000 تومان
18,700 تومان
شیر موز بستنی
7,000 تومان
5,950 تومان
شیر موز بستنی مخصوص
12,000 تومان
10,200 تومان
موز آناناس بستنی مخصوص
13,000 تومان
11,050 تومان
شیر هویچ
5,000 تومان
4,250 تومان
شیر خرما
5,000 تومان
4,250 تومان
زرشک
10,000 تومان
8,500 تومان
هندوانه کوچک
5,000 تومان
4,250 تومان
هندوانه بزرگ
6,000 تومان
5,100 تومان
انبه/ شیر انبه
13,000 تومان
11,050 تومان
اخته
12,000 تومان
10,200 تومان
سیب
7,000 تومان
5,950 تومان
آب هویج کوچک
5,000 تومان
4,250 تومان
آب هویچ بزرگ
6,000 تومان
5,100 تومان
آب هویج بستنی بزرگ
9,000 تومان
7,650 تومان
آب طالبی کوچک
5,000 تومان
4,250 تومان
آب طالبی بزرگ
6,000 تومان
5,100 تومان

آیس نوتلا
15,000 تومان
12,750 تومان
آیس پسته
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس گردو
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس فندوق
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس شاتوت
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس توت فرنگی
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس اسنیکرز
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس معجون
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس نارگیل
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس چهارمغز
13,000 تومان
11,050 تومان
آیس انبه
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس شکلات
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس موز
12,000 تومان
10,200 تومان
آیس اسمارتیز
12,000 تومان
10,200 تومان

شیک آناناس
12,000 تومان
10,200 تومان
شیک توت فرنگی
12,000 تومان
10,200 تومان
شیک شاه توت
13,000 تومان
11,050 تومان
شیک موز
12,000 تومان
10,200 تومان
شیک طالبی
12,000 تومان
10,200 تومان
شیک شکلات
12,000 تومان
10,200 تومان
شیک پسته
13,000 تومان
11,050 تومان
شیک موز آناناس
13,000 تومان
11,050 تومان
شیک نوتلا
15,000 تومان
12,750 تومان

معجون مخصوص
18,000 تومان
15,300 تومان
معجون ویتامینه
24,000 تومان
20,400 تومان

بستنی 3 اسکوب
4,500 تومان
3,825 تومان
بستنی 4 اسکوب
6,000 تومان
5,100 تومان
بستنی 5 اسکوب
7,500 تومان
6,375 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
10,000 تومان
8,500 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
5,950 تومان

کیک بزرگ
17,000 تومان
14,450 تومان
کیک کوچک
12,000 تومان
10,200 تومان
کیک خیس
4,000 تومان
3,400 تومان
کوکتل میوه طبیعی سه
14,000 تومان
11,900 تومان
کوکتل میوه طبیعی چهار
16,000 تومان
13,600 تومان
کوکتل میوه طبیعی پنج
20,000 تومان
17,000 تومان

شکلات گلاسه
8,000 تومان
6,800 تومان
کافه گلاسه
8,000 تومان
6,800 تومان
آناناس گلاسه
12,000 تومان
10,200 تومان
توت فرنگی گلاسه
13,000 تومان
11,050 تومان
انار گلاسه
13,000 تومان
11,050 تومان
پرتقال گلاسه
12,000 تومان
10,200 تومان
پرتقال گلاسه
12,000 تومان
10,200 تومان
انبه گلاسه
12,000 تومان
10,200 تومان
اخته گلاسه
12,000 تومان
10,200 تومان

بستنی دستگاهی کیلویی
15,000 تومان
12,750 تومان
بستنی دستگاهی نیم کیلو
7,500 تومان
6,375 تومان
بستنی میوه ای کیلویی
28,000 تومان
23,800 تومان
بستنی میوه ای نیم کیلویی
14,000 تومان
11,900 تومان