زعفران شفق

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان سپه درب ورودی مسجد جامع عتیقزعفران دسته یک گرمی
11,000 تومان
10,450 تومان
زعفران نگین یک گرمی
14,500 تومان
13,775 تومان
زعفران نگین نیم مثقالی
29,000 تومان
27,550 تومان
زعفران نگین یک مثقالی
62,000 تومان
58,900 تومان
زعفران نگین صادراتی یک گرمی
18,000 تومان
17,100 تومان
زعفران نگین صادراتی یک مثقالی
80,000 تومان
76,000 تومان
ریشه زعفران
قابل استفاده به عنوان دمنوش و همراه با چای و استفاده در انواع خورشت
2,500 تومان
2,375 تومان

نبات زعفران پاش ویژه یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
نبات زعفران پاش ویژه نیم کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
نبات سفید شاخه یک کیلو
15,000 تومان
14,250 تومان
نبات زعفرانی شاخه یک کیلو
16,500 تومان
15,675 تومان
نبات نی دار چوبی یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
نبات گیاهی کریستالی بزرگ
نبات همراه پودر های گیاهی اُرگانیک
28,000 تومان
26,600 تومان
نبات نی دار چوبی گیاهی پک کریستالی کوچک ۸تایی
نبات همراه پودر های گیاهی اُرگانیک
15,000 تومان
14,250 تومان

شکرپنیر نیم کیلویی کنجدی
14,000 تومان
13,300 تومان
شکرپنیر نیم کیلویی گلمحمدی و زرشک
15,000 تومان
14,250 تومان
شکرپنیر نیم کیلویی پسته ای
25,000 تومان
23,750 تومان
شکرپنیر نیم کیلویی پسته ای
25,000 تومان
23,750 تومان
شکرپنیر نیم کیلویی با طعم هل
15,000 تومان
14,250 تومان