زعفران شفق

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان سپه رو به روی بانک صادراتزعفران دسته یک گرمی
11,000 تومان
10,450 تومان
زعفران دسته نیم مثقالی
24,000 تومان
22,800 تومان
زعفران نگین یک گرمی
13,000 تومان
12,350 تومان
زعفران نگین نیم مثقالی
30,000 تومان
28,500 تومان
زعفران نگین یک مثقالی
55,000 تومان
52,250 تومان
زعفران نگین صادراتی یک گرمی
18,500 تومان
17,575 تومان
زعفران نگین صادراتی یک مثقالی
82,000 تومان
77,900 تومان
ریشه زعفران
قابل استفاده به عنوان دمنوش و همراه با چای و استفاده در انواع خورشت
3,300 تومان
3,135 تومان

نبات زعفران پاش ویژه یک کیلو
19,000 تومان
18,050 تومان
نبات زعفران پاش ویژه نیم کیلو
9,500 تومان
9,025 تومان
نبات زعفران پاش ویژه 1 کارتن، 7کیلو
120,000 تومان
114,000 تومان
نبات سفید شاخه یک کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
نبات زعفرانی شاخه یک کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
نبات نی دار چوبی یک کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
نبات گیاهی متوسط
9,700 تومان
9,215 تومان
نبات گیاهی بزرگ
12,700 تومان
12,065 تومان
نبات زعفرانی متوسط
9,700 تومان
9,215 تومان
نبات زعفرانی بزرگ
13,700 تومان
13,015 تومان

قند حبه فریمان بسته ۸۰۰گرمی
8,500 تومان
8,075 تومان
قند کله فریمان ۱ کله
30,000 تومان
28,500 تومان
قند پذیرائی طعم دار
در طعمهای زعفرانی هل زنحبیل دارچین گل محمدی
12,700 تومان
12,065 تومان
قند ۲ کله فریمان
53,000 تومان
50,350 تومان
قند ۳کله فریمان
74,000 تومان
70,300 تومان

زرشک پفکی بسته ۱۰۰گرم
9,000 تومان
8,550 تومان
زرشک پفکی بسته ۵۰ گرم
6,000 تومان
5,700 تومان
زرشک ۱کیلو
84,000 تومان
79,800 تومان