زعفران شفق

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان سپه درب ورودی مسجد جامع عتیقزعفران دسته یک گرمی
11,000 تومان
10,450 تومان
زعفران دسته نیم مثقالی
24,000 تومان
22,800 تومان
زعفران نگین یک گرمی
14,500 تومان
13,775 تومان
زعفران نگین نیم مثقالی
29,000 تومان
27,550 تومان
زعفران نگین یک مثقالی
52,000 تومان
49,400 تومان
زعفران نگین صادراتی یک گرمی
17,000 تومان
16,150 تومان
زعفران نگین صادراتی یک مثقالی
67,000 تومان
63,650 تومان
ریشه زعفران
قابل استفاده به عنوان دمنوش و همراه با چای و استفاده در انواع خورشت
3,300 تومان
3,135 تومان

نبات زعفران پاش ویژه یک کیلو
22,000 تومان
20,900 تومان
نبات زعفران پاش ویژه نیم کیلو
11,000 تومان
10,450 تومان
نبات زعفران پاش ویژه 1 کارتن، 7کیلو
140,000 تومان
133,000 تومان
نبات سفید شاخه یک کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
نبات زعفرانی شاخه یک کیلو
13,000 تومان
12,350 تومان
نبات نی دار چوبی یک کیلو
14,000 تومان
13,300 تومان
نبات گیاهی متوسط
9,700 تومان
9,215 تومان
نبات گیاهی بزرگ
12,700 تومان
12,065 تومان
نبات زعفرانی متوسط
9,700 تومان
9,215 تومان
نبات زعفرانی بزرگ
13,700 تومان
13,015 تومان

قند حبه فریمان بسته ۸۰۰گرمی
8,500 تومان
8,075 تومان
قند پذیرائی طعم دار
در طعمهای زعفرانی هل زنحبیل دارچین گل محمدی
12,700 تومان
12,065 تومان
قند ۲ کله فریمان
58,000 تومان
55,100 تومان
قند ۳کله فریمان
95,000 تومان
90,250 تومان