صبحانه ترنج

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان خیام جنوبی پایین تر از مسجد مهدیهلوبیا
5,000 تومان
4,750 تومان
عدسی
5,000 تومان
4,750 تومان
املت
6,000 تومان
5,700 تومان
املت با روغن زیتون
8,000 تومان
7,600 تومان
نیمرو
5,000 تومان
4,750 تومان
نیمرو با روغن زیتون
7,000 تومان
6,650 تومان
سوسیس تخم مرغ
7,000 تومان
6,650 تومان