قهوه زندگی

قزوین، غیاث آباد رو به روی مدرسه فضیلتدانه قهوه چری یک کیلو
105,000 تومان
دانه قهوه اندونزی یک کیلو
110,000 تومان
دانه قهوه ویتنام یک کیلو
85,000 تومان
دانه قهوه اسالوادور یک کیلو
140,000 تومان
دانه قهوه برزیل یک کیلو
165,000 تومان
دانه قهوه سرگل یک کیلو
105,000 تومان
میکس کافئین یک کیلو
100,000 تومان
قهوه جوش 3 کاپ
60,000 تومان
قهوه جوش 2 کاپ
55,000 تومان
قهوه جوش 1 کاپ
45,000 تومان
قهوه جوش 6 کاپ
85,000 تومان
قهوه سبز یک کیلو
75,000 تومان
اسپرسو فوری یک کیلو
195,000 تومان
نسکافه کلاسیک یک کیلو
180,000 تومان
نسکافه گلد یک کیلو
220,000 تومان
کاپوچینو یک کیلو
80,000 تومان
هات چاکلت یک کیلو
80,000 تومان
چای ماسلا یک کیلو
85,000 تومان
شکلات یک کیلو
51,000 تومان