کافه آش خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین رو به روی مرکز مخابرات قدسآش شعله قلم کار ، پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
آش شعله قلم کار ، کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
آش امام ، پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش امام ، کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
آش دندونی ،پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دندونی ، کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
آش رشته ، پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
آش رشته ، کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
آش دوغ ، پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
آش دوغ ، کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
میرزا قاسمی ، پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
میرزا قاسمی ، کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
کشک بادمجون ، پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
کشک بادمجون ، کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
دلمه برگ مو ، پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
دلمه فلفل ، پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
دیماج ، پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
کتلت خانگی پرسی
3عدد کتلت خانگی بهمراه مخلفات
12,000 تومان
11,400 تومان
دلمه بادمجان
10,000 تومان
9,500 تومان
كوكو سبزي
١عدد همراه مخلفات
10,000 تومان
9,500 تومان

نوشابه
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ ليواني
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان