خانجون

( خرید بالای 50,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین - خیابان نوروزیان - حکمت 52پلو کباب کوبیده مخصوص
(2سیخ )۲00گرم
13,000 تومان
پلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
250گرم
13,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
پلو کباب مخلوط (جوجه زعفرانی و کوبیده)
16,000 تومان
پلو کباب کوبیده مخصوص
(2سیخ )۲00گرم
13,000 تومان
پلو کباب کوبیده ویژه
(۳سیخ)300گرم
16,000 تومان
پلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
250گرم
13,000 تومان
پلو کباب مخلوط (جوجه زعفرانی و کوبیده)
16,000 تومان
پلو جوجه کباب حلزونی
16,000 تومان
فیله جوجه کباب خانجون
20,000 تومان
پلو کباب نگینی
14,000 تومان
پلو کباب چنجه
17,000 تومان
پلو کباب بختیاری
15,000 تومان
پلو کباب برگ
16,000 تومان
پلو ماهی کباب
22,000 تومان
پلو کباب سلطانی
22,000 تومان
بال کبابی
8,000 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
سالاد شیرازی
2,000 تومان
ماست بادمجان
2,000 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان

سوپ
2,500 تومان

نوشابه خانواده
3,000 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه شیشه ای
1,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دلستر شیشه
1,500 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دوغ خانواده زالی
5,000 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ شیشه ای
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان