خانجون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین - خیابان نوروزیان - حکمت 52زرشک پلو با مرغ
14,250 تومان
پلو کباب کوبیده مخصوص
(2سیخ )۲00گرم
14,250 تومان
پلو کباب کوبیده ویژه
(۳سیخ)300گرم
17,100 تومان
پلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
250گرم
14,250 تومان
پلو کباب مخلوط (جوجه زعفرانی و کوبیده)
18,050 تومان
پلو جوجه کباب حلزونی
17,100 تومان
فیله جوجه کباب خانجون
19,000 تومان
پلو کباب نگینی
15,200 تومان
پلو ماهی کباب
20,900 تومان
پلو جوجه کباب ویژه (2سیخ)
23,750 تومان
پلو کباب نگینی (3سیخ)
19,000 تومان

خورشت قیمه ویژه
11,400 تومان
خورشت قیمه بادمجان ویژه
11,400 تومان
خورشت قرمه سبزی ویژه
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ
14,250 تومان
پلو خورشت کرفس
11,400 تومان

ماست موسیر
1,900 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
سالاد شیرازی
1,900 تومان
ماست بادمجان
1,900 تومان
زیتون پرورده
2,850 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه بطری
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
دلستر شیشه
2,375 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
دوغ خانواده زالی
6,650 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
دوغ شیشه ای
1,425 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان