خانجون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین - خیابان نوروزیان - حکمت 52پلو کباب کوبیده مخصوص
(2سیخ )۲00گرم
15,000 تومان
14,250 تومان
پلو کباب کوبیده ویژه
(۳سیخ)300گرم
18,000 تومان
17,100 تومان
پلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
250گرم
15,000 تومان
14,250 تومان
پلو کباب مخلوط (جوجه زعفرانی و کوبیده)
19,000 تومان
18,050 تومان
پلو جوجه کباب حلزونی
18,000 تومان
17,100 تومان
فیله جوجه کباب خانجون
20,000 تومان
19,000 تومان
پلو کباب نگینی
16,000 تومان
15,200 تومان
پلو ماهی کباب
22,000 تومان
20,900 تومان
پلو جوجه کباب ویژه (2سیخ)
25,000 تومان
23,750 تومان
پلو کباب نگینی (3سیخ)
20,000 تومان
19,000 تومان

زرشک پلو با مرغ
15,000 تومان
14,250 تومان
پلو خورشت کرفس
12,000 تومان
11,400 تومان

ماست موسیر
2,000 تومان
1,900 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
2,850 تومان
سالاد شیرازی
2,000 تومان
1,900 تومان
ماست بادمجان
2,000 تومان
1,900 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
1,900 تومان
دلستر شیشه
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ خانواده زالی
7,000 تومان
6,650 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
1,900 تومان