قهوه کهکشان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
14:00تا20:00

خیابان نوروزیان، بین حکمت 14-16قهوه -عربیکا30-70 ربوستا
اسپرسو، فرانسه
63,750 تومان
قهوه70عربیکا/30ربوستا 250 گرم
لطفا اسیاب مورد نظر را بنویسید
97,500 تومان
قهوه 50ربوستا/50 عربیکا250 گرم
لطفا اسیاب مورد نظر را بنویسید
75,000 تومان
قهوه چری ربوستا100% 250 گرم
لطفا اسیاب مورد نظر را بنویسید
53,750 تومان
قهوه کلمبیا عربیکا 100%250گرم
120,000 تومان
قهوه -عربیکا30-70 ربوستا
اسپرسو، فرانسه
63,750 تومان
قهوه 100% عربیکا اتیوپی250گرم
لطفا اسیاب مورد نظر را بنویسید
120,000 تومان
سوپر کافئین 100 ربوستا
250گرم، لطفا اسیاب مورد نظر را بنویسید
53,750 تومان
قهوه ترک مهمت 250گرمی
170,000 تومان
نسکافه گلد نستله اورجینال
50 گرمی
75,000 تومان
لاواتزا اورو
1 کیلو گرم
700,000 تومان
لاواتزا سورته
100 ربوستا
160,000 تومان
لاواتزا کرم گستو کلاسیک 1کیلویی
30، 70
160,000 تومان

کافی میکس 500گرمی
90,000 تومان
هات چاکلت500گرمی
90,000 تومان
کاپوچینو 500گرمی
90,000 تومان
ترک250 گرم
مدیوم
52,500 تومان
ماسالا 500گرم
90,000 تومان
کافی میت500گرم
75,000 تومان
اسپرسو فوری 143 گرم
50,000 تومان
نسکافه گلد 96 گرم
50,000 تومان
نسکافه کلاسیک 120 گرم
50,000 تومان
کاپوچینو استانس 1 کیلویی
196,000 تومان
هات چاکلت 70% تام کینز
1 کیلو گرم
120,000 تومان
وایت چاکلت تام کینز
1 کیلو گرم
133,000 تومان

ساشه لاته ماگوش 20 عددی
51,000 تومان
ساشه نسکافه گلد ماگوش 20 عددی
80,000 تومان
ساشه اسپرسو فوری ماگوش40عددی
109,800 تومان
ساشه کاپوچینو نستله 20عددی
107,800 تومان
ساشه کاپوچینو گوددی 30عددی
165,000 تومان
ساشه کاپوچینو تورابیکا 20عددی
140,000 تومان
ساشه کافی میکس اینتنسو نستله 20عددی
81,950 تومان
کافی میکس فندقی ماگوش 20عددی
84,000 تومان
کافی میکس زعفرانی ماگوش 20عددی
59,000 تومان
کافی میت ماگوش 40عددی
76,000 تومان
ساشه هات چاکلت ماگوش 20عددی
95,500 تومان
هات چاکلت کلاسنو 20 عددی
84,000 تومان
کافی میکس کلاسنو 20 عددی
69,500 تومان
کافی میکس رژیمی کلاسنو 20عددی
76,000 تومان
کافی میکس هل 20 عددی
81,850 تومان