کارواش سیار توربو

(8 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
وجود برق و پارکینگ الزامی است.

قزوینشستشوی سواری خارجی
روشویی و نظافت داخل و صندوق
28,000 تومان
25,760 تومان
شستشوی سواری ایرانی
روشویی و نظافت داخل و صندوق
25,000 تومان
23,000 تومان
شستشوی توربو سواری ایرانی
روشویی و نظافت داخل و صندوق،واکس داشبورد و رودری و واکس لاستیک
30,000 تومان
27,600 تومان
شستشوی سواری خارجی
روشویی و نظافت داخل و صندوق
28,000 تومان
25,760 تومان
شستشوی توربو سواری خارجی
روشویی و نظافت داخل و صندوق،واکس داشبورد و رودری و واکس لاستیک
33,000 تومان
30,360 تومان
شستشوی خودروی شاسی بلند
روشویی و نظافت داخل و صندوق خودرو شاسی بلند
30,000 تومان
27,600 تومان
شستشوی توربو خودروی شاسی بلند
روشویی و نظافت داخل و صندوق،واکس داشبورد و رودری و واکس لاستیک خودرو شاسی بلند
35,000 تومان
32,200 تومان
شستشوی خودرو شاسی بلند بزرگ
روشویی و نظافت داخل و صندوق
35,000 تومان
32,200 تومان
شستشوی توربو سواری شاسی بلند بزرگ
روشویی و نظافت داخل و صندوق،واکس داشبورد و رودری و واکس لاستیک
40,000 تومان
36,800 تومان
موتور شویی
با استفاده از مواد مخصوص موتور شوی و کمپرسور باد و واکس مخصوص قطعات پلاستیکی موتور برای محافظت و جلا
20,000 تومان
18,400 تومان
توشویی سقف و ستون خودرو سواری
با استفاده از مواد و دستگاه مخصوص
40,000 تومان
36,800 تومان
توشویی سقف و ستون خودرو شاسی بلند
با استفاده از مواد و دستگاه مخصوص
60,000 تومان
55,200 تومان
توشویی رو دری خودرو سواری
30,000 تومان
27,600 تومان
توشویی رو دری خودرو شاسی بلند
40,000 تومان
36,800 تومان
توشویی صندلی پارچه ای (1 عدد)
با استفاده از مواد مخصوص و دستگاه مکش آب
15,000 تومان
13,800 تومان
توشویی صندلی چرمی و لوسیون محافظ (1 عدد)
با استفاده از مواد صفرشویی و دستمال میکروفایبر
20,000 تومان
18,400 تومان
توشویی داشبورد و کنسول خودرو سواری
40,000 تومان
36,800 تومان
توشویی داشبورد و کنسول خودرو شاسی بلند
50,000 تومان
46,000 تومان
توشویی داخل خودرو سواری
سقف و ستون/رودریها/داشبورد و کنسول/صندلیها با استفاده از مواد مخصوص و دستگاه هر قسمت تمیز میشود.
150,000 تومان
138,000 تومان
توشویی داخل خودرو شاسی بلند
سقف و ستون/رودریها/داشبورد و کنسول/صندلیها با استفاده از مواد مخصوص و دستگاه هر قسمت تمیز میشود.
200,000 تومان
184,000 تومان