کباب سرای سفیر

چهارراه محمد رسول اللهکباب کوبیده هرسیخ
8,000 تومان
مخلفات
نان،ریحان،پیاز،لیمو،قاشق و چنگال
2,000 تومان
کباب تبریزی مخصوص سفیر
با نان و مخلفات
23,000 تومان
جوجه مخصوص سفیر
با نان و مخلفات
18,000 تومان
کباب کوبیده مخصوص سفیر (نگین دار)
با نان و مخلفات
19,000 تومان
جوجه حلزونی
با نان و مخلفات
19,000 تومان
کباب کوبیده هرسیخ
8,000 تومان
بال کباب هر سیخ
10,000 تومان
قارچ کباب هرسیخ
4,000 تومان
مخلفات
نان،ریحان،پیاز،لیمو،قاشق و چنگال
2,000 تومان

ماست چکیده موسیر
2,500 تومان
ماست بادمجان
4,000 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان