کباب سرای سفیر

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارراه محمد رسول اللهکباب تبریزی مخصوص سفیر
با نان و مخلفات
18,600 تومان
جوجه مخصوص سفیر
با نان و مخلفات
13,950 تومان
کباب کوبیده مخصوص سفیر (نگین دار)
با نان و مخلفات
14,880 تومان
جوجه حلزونی
با نان و مخلفات
14,880 تومان
کباب کوبیده هرسیخ
7,440 تومان
بال کباب هر سیخ
9,300 تومان
قارچ کباب هرسیخ
3,720 تومان

ماست چکیده موسیر
2,325 تومان
ماست بادمجان
3,720 تومان
زیتون پرورده
4,650 تومان

نوشابه قوطی
2,790 تومان
دلستر شیشه ای
2,325 تومان
دلستر قوطی
2,790 تومان
نوشابه شیشه ای
1,860 تومان
دوغ لیوانی
1,395 تومان
آب معدنی کوچک
1,395 تومان